ความรู้การใช้ยา

สาระสิทธิบัตรยา

เขียนโดย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.). จำนวนผู้ชม: 3060

# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 Clips_ข้อเท็จจริงเรื่องยา FTA ยุโรป มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
2 CL ผิดกฎหมายจริงหรือ? www.cl4life.net
3 ธุรกิจยากับกรณีการทำ CL www.cl4life.net
4 ลำดับเหตุการณ์ การเคลื่อนไหว CL www.cl4life.net
5 ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตร "ทำไมยาแพง" www.cl4life.net
6 ประโยชน์ของการทำ CL www.cl4life.net
7 มารู้จัก CL กันเถอะ www.cl4life.net
8 รวมกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกัีบการลดอุปสรรคต่อการเข้าถึงยา และปัญหาสาธารณสุข ซึ่งเป็นช่องทางให้ใช้ CL มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

พิมพ์