กฎหมาย-สิทธิผู้บริโภค

พรบ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551

เขียนโดย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.). จำนวนผู้ชม: 20609

พรบ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552

คลิกดูตัว พ.ร.บ.ที่นี่ค่ะ

 

พิมพ์