สปช.คุ้มครองผู้บริโภค ชี้ค่ายมือถือลองของ จัดโปรวินาที จ่ายแพงขึ้น62% กสทช.ต้องออกประกาศห้ามเอาเปรียบผู้บริโภค

เขียนโดย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) วันที่ . จำนวนผู้ชม: 2677

143580นางสาวสารี อ๋องสมหวัง ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะ แถลงข่าว ค่ายมือถือจัดโปรโมชั่นใหม่ค่าโทรเป็นวินาที สปช. คำนวณแล้วผู้บริโภคต้องจ่ายค่าบริการแพงขึ้นกว่าเดิม 62เปอร์เซ็นต์ ย้ำ กสทช. ต้องเร่งประกาศหลักเกณฑ์กำกับดูแลอย่างจริงจังป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค

จากกรณีที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ทั้ง AIS DTAC และ TRUE MOVE ได้นำเสนอรายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าโทรเป็นวินาทีออกมาเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคนั้น คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค พิจารณาแล้วเห็นว่าโปรโมชั่นในลักษณะดังกล่าว มีอัตราค่าบริการที่แพงขึ้น รวมทั้งสิทธิประโยชน์ก็ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับแพคเก็จเดิมที่ไม่คิดค่าโทรเป็นวินาที เช่น แพคเก็จ isecond 345 บาท โทรได้แค่ 80 นาที หรือนาทีละ 4.31 บาท เมื่อเทียบกับ แพคเก็จเดิม ismart 399 บาท ที่โทรได้ถึง 150 นาที หรือนาทีละ 2.66 บาท คำนวณแล้ว ผู้บริโภคต้องจ่ายแพงขึ้นถึง 62 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเดิมระบบ 2G กสทช. กำหนดราคาขั้นสูงไว้เพียง ๙๙ สตางค์ต่อนาทีเท่านั้น นอกจากนี้ โปรโมชั่นที่ออกมายังมีความซับซ้อน ยากที่ผู้บริโภคจะเข้าใจ เป็นนโยบายเพื่อให้เกิดความสับสนและยังคงเอาเปรียบผู้บริโภคเหมือนเดิม

“เรื่องนี้ ไม่เกินความคาดหมายของ สปช. ที่เคยแจ้ง กสทช.แล้วว่าข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการคิดค่าโทรศัพท์ตามที่ใช้งานจริงห้ามปัดเศษวินาทีเป็นนาทีในการใช้โทรศัพท์แต่ละครั้ง และข้อเท็จจริงขณะนี้ ก็ปรากฏชัดแล้วว่า ถ้าหาก กสทช. ไม่เร่งออกหลักเกณฑ์มากำกับดูแลการคิดค่าโทรศัพท์ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการอย่างจริงจัง ผู้บริโภคก็จะไม่ได้รับประโยชน์อย่างที่ควรจะเป็น” นางสาวสารี กล่าว

นอกจากนี้ สปช. (ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิตอล) กำลังพิจารณา พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ เพื่อปรับปรุงกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคให้ชัดเจน และเสนอให้ กสทช. ใช้มาตรการป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค ห้ามผู้ประกอบการคิดค่าบริการในส่วนที่ผู้บริโภคไม่ได้มีการใช้งานจริงทั้งในส่วนที่เป็นค่าโทรศัพท์และค่าบริการอินเทอร์เน็ต เพราะการคิดค่าบริการโดยปัดเศษการใช้งานอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเข้าข่ายเป็นการค้ากำไรเกินควร

ทั้งนี้ กสทช. ควรรวมเรื่องการคิดค่าโทรศัพท์เป็นวินาทีเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในประกาศ “การกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมโดยการอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณา อันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ พ.ศ. ....” ซึ่งจะจัดรับฟังความคิดเห็นในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

|

พิมพ์