รื้อPDP (จับกระแสพลังงาน)

เขียนโดย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) วันที่ . จำนวนผู้ชม: 2646

 9 มีนาคม ที่ผ่านมา มีการประชุม "คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ" หรือ กพช. วาระสำคัญอยู่ที่การปรับปรุง "แผนพัฒนาผลิตไฟฟ้าในระยะยาว" ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ระหว่างปี 2551-2564

ข้อสรุปที่ได้ คือ กพช.ได้ลดงบลงทุนตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศลง 4.68 แสนล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง จนทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลง โดยงบลงทุนที่หายไปมาจากการ "เลื่อน" โครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ต้องลงทุนปี 2552-2558 ออกไป 1 ปี นอกจากนี้ยังปรับแผน "โรงไฟฟ้านิวเคลียร์" จากเดิมปี 2563-2564 จะสร้าง 2 โรง ปีละ 2,000 เมกะวัตต์ เหลือปีละ 1,000 เมกะวัตต์ และให้เลื่อนออกไป 1 โครงการเป็นเวลา 1 ปี

อย่างไรก็ดี แม้แผน PDP ฉบับปรังปรุงใหม่ จะมีการเลื่อนโครงการสร้างโรงไฟฟ้า และปรับลดกำลังการผลิตลงไป แต่กลับมี "ข่าวดี" มาถึงหมู่บ้านต่างๆที่ไฟฟ้ายัง "เข้าไม่ถึง" เพราะในการประชุม กพช.ครั้งนี้ "อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ" นายกรัฐมนตรี ที่นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุม ประกาศออกมาว่าทุกหมู่บ้านทั่วประเทศต้องมีไฟฟ้าใช้

เบื้องต้นรัฐบาลจะพิจารณาว่าจะเป็นผู้ดำเนินการเรื่องการจัดหาไฟฟ้า หรืออาจให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยปัจจุบันยังเหลืออีกเพียง 1-2% ของหมู่บ้านในประเทศไทยที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ และไม่มีการดำเนินการจากภาครัฐมากว่า 10 ปีแล้ว

ก็ต้องดูกันไปว่าหมู่บ้าน "ไกลปืนเที่ยง" ที่เหลืออยู่จะมีไฟฟ้าใช้ใน "รัฐบาลมาร์ค" หรือไม่ ยังงัยๆก็อย่าให้ชาวบ้านต้องรอเก้อแล้วกันนะ "โอบามาร์ค"

- แนวหน้า  10 มี.ค. 2552

พิมพ์