เครือข่ายด้านพลังงานทางเลือก ชุมนุมหน้า ก.พลังงาน เรียกร้องรัฐยกเลิกแผน พีดีพี 2007 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

เขียนโดย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) วันที่ . จำนวนผู้ชม: 3090

ตัวแทนเครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายด้านพลังงานทางเลือกกว่า 100 คน เดินทางมาชุมนุมหน้ากระทรวงพลังงาน และเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2551-2564 (พีดีพี 2007) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 และยุติการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทั้งหมด 4 โครงการ


นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค พร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายด้านพลังงานทางเลือก และตัวแทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากจังหวัด สระบุรีและฉะเชิงเทรากว่า 100 คน เดินทางมาชุมนุมหน้ากระทรวงพลังงาน เพื่อเรียกร้องและยื่นหนังสือให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยให้รัฐบาลยกเลิกแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2551-2564 (พีดีพี 2007) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 เพราะทำให้กำลังผลิตไฟฟ้ามากเกินความต้องการ และโรงไฟฟ้าที่มีอยู่สามารถผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการได้ จึงให้ยุติการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทั้งหมด 4 โครงการที่มีการเซ็นสัญญาไปแล้ว 3 โครงการ และการปลดโรงไฟฟ้าเก่าที่ใช้งานได้อยู่ออกจากระบบ ถือเป็นการผลักภาระค่าไฟฟ้ามาให้ประชาชน ซึ่งจะทำให้ค่าเอฟทีสูงขึ้น รวมทั้ง ยกเลิกการอนุมัติให้ปรับอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติของ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 2.02 บาทต่อล้านบีทียู เป็น 21.76 บาทต่อล้านบีทียู ซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่บนต้นทุนที่แท้จริง และให้มีการปรับแผน พีดีพี ใหม่ตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ซึ่งที่ผ่านมาเป็นการรับฟังความคิดเห็นที่ไม่โปร่งใสและประชาชนไม่มีส่วน ร่วม ทำให้แผนไฟฟ้าของประเทศไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง
 
สนข.กรมประชาสัมพันธ์ 16/3/52

พิมพ์