กลุ่มผู้ใช้ ACCORD G9 เรียกร้อง ‘HONDA’ เร่งแก้ปัญหาปั๊ม ABS พร้อมเยียวยาผู้ใช้รถด้วยมาตรฐานเดียวกัน

เขียนโดย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค วันที่ . จำนวนผู้ชม: 4021

news pic 07042021 hondaaccordg9 2

กลุ่มผู้ใช้ ACCORD G9 ชี้ ‘HONDA’ ยังไม่มีแนวทางเยียวยาให้ลูกค้าที่ชัดเจน พร้อมเรียกร้องเร่งแก้ปัญหาปั๊ม ABS โดยใช้มาตรฐานเดียวกัน เสนอ เรียกคืนรถรุ่นนี้ทุกคันกลับไปตรวจสอบเพื่อสร้างความมั่นใจกับลูกค้า  

จากการที่กลุ่มผู้เสียหายบางส่วนได้รวมตัวกันร้องเรียนที่บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) และบริษัทฯ ได้มีการแก้ไขปัญหาให้เฉพาะกลุ่มที่ร้องเรียน ไม่มีการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้รถยนต์รายอื่น ๆ ที่มีปัญหาในลักษณะเดียวกัน รวมถึงบริษัทยังไม่มีแนวทางการแก้ไขที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน แนวปฏิบัติที่ไม่ชัดเจนของแต่ละศูนย์บริการ และยังไม่มีการชี้แจงถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงได้เข้ามาร้องเรียนที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและจัดให้มีการแถลงข่าวเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบนั้น

วานนี้ (7 เมษายน 2564) กลุ่มผู้เสียจากรถยนต์รุ่นดังกล่าว ได้จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพื่อสะท้อนปัญหาระบบ ABS ชำรุดบกพร่อง ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยของรถยนต์รุ่น Honda Accord Generation 9 รวมถึงมีเจรจาปรึกษาหารือและติดตามข้อเสนอที่เคยยื่นหนังสือไปเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 กับบริษัทฯ จากการเจรจาและติดตามข้อเรียกร้องนั้น ตัวแทนของบริษัทฯ ได้รับทราบข้อเรียกร้องและยินดีที่จะพิจารณาข้อเรียกร้องดังกล่าว แต่ทว่ายังไม่มีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหา รวมถึงยังไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไร

กฤษณะ น้ำดอกไม้ เจ้าของเพจ ‘Accord G9 ร้องเรียนปัญหาปั๊ม ABS’ กล่าวว่า จากการเข้าพบตัวแทนจากของบริษัทในวันนี้ พบว่า ข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาหรือการช่วยเหลือเยียวยายังไม่มีความชัดเจนเช่นเดิม จึงหวังว่าทางบริษัทจะใช้ธรรมาภิบาลหรือมีเหตุผลที่ดีเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้รถให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา รวมถึงควรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกันและควรเรียกคืนรถรุ่นดังกล่าวทุกคันกลับไปตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ใช้รถมีความมั่นใจในการขับขี่มากขึ้น และมีความมั่นใจว่าอุปกรณ์ที่มีปัญหานั้นจะไม่ทำงานผิดปกติจนทำให้เกิดปัญหาระหว่างขับขี่หรือทำให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนน

“ตัวเลขของผู้ใช้งานของรถรุ่นนี้ที่มีปัญหามีเป็นจำนวนมาก จึงอยากให้บริษัทพิจารณาว่าชีวิตลูกค้าก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าผลประโยชน์ทางธุรกิจ รวมถึงควรใส่ใจถึงคุณภาพในการทำธุรกิจในประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกควบคู่ไปด้วยกัน” เจ้าของเพจ ‘Accord G9 ร้องเรียนปัญหาปั๊ม ABS’ กล่าวและว่า ทั้งนี้ ผู้ใช้งานรถยนต์รุ่นดังกล่าว ทั้งที่เคยซ่อมกับศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือซ่อมกับอู่ข้างนอก หรือรถที่ไม่เคยมีปัญหา สามารถแจ้งข้อมูลเข้ามาที่เฟซบุ๊กเพจ ‘Accord G9 ร้องเรียนปัญหาปั๊ม ABS’ เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้

ด้าน จิณณะ แย้มอ่วม ทนายความเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า เมื่อบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายการแก้ไขปัญหาที่ขัดเจน จึงทำให้ผู้ใช้งานเกิดความกังวลเป็นอย่างมาก เนื่องจากชิ้นส่วนที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยในการขับขี่ ทั้งตัวผู้ขับขี่เอง และผู้ใช้รถใช้ถนนคันอื่นอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตว่า อะไหล่ที่มีปัญหานั้นอาจเกิดจากปัญหาตั้งแต่ก่อนส่งมอบหรือไม่ ซึ่งส่วนนี้เป็นโจทย์ที่บริษัทฯ ต้องไปตรวจสอบ หากเป็นเช่นนั้นผู้ประกอบธุรกิจควรต้องแสดงความรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้รถให้เร็วที่สุด โดยเรียกคืนรถยนต์และตรวจสอบแก้ไขปัญหา รวมถึงไม่ควรเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้รถรุ่นดังกล่าว

“ในกรณีที่มีผู้บริโภคไปร้องขอให้แก้ไขปัญหาหรือขอให้เยียวยา บริษัทฯ ไม่ควรตั้งเงื่อนไขหรือให้ผู้บริโภคเซ็นสัญญาเพื่อปิดปากผู้บริโภคในบางเรื่อง ยกตัวอย่างเช่น มีการระบุในสัญญาว่าห้ามนำสัญญาไปเผยแพร่หรือห้ามเรียกร้องเพิ่มเติมจากที่ตกลงกันว่าจะให้ซ่อมแล้วเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเท่านั้นเท่านี้ หรือมีบางรายไม่ถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ส่วนนี้มองว่า ไม่ใช่ความจริงใจที่พึงมีต่อผู้บริโภค จึงต้องการฝากถึงทางบริษัทฯ และผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านว่าชื่อเสียงที่ทำมาดีมาก ถ้าจะพังก็พังเพราะน้ำมือท่าน เพราะฉะนั้นคิดให้ดีว่าแบรนด์ที่เป็นที่นิยมหากจะเสียหายก็เพราะการที่ไม่พยายามเยียวยาแก้ไขปัญหาตรงนี้หรือเปล่า” ทนายความเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าว

ขณะที่ โสภณ หนูรัตน์ นักวิชาการด้านกฎหมาย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า องค์กรผู้บริโภคคาดหวังถึงการแก้ไขปัญหา รวมถึงการแสดงถึงความจริงใจจากผู้ประกอบธุรกิจ ในกรณีนี้รถยนต์ถือว่าเป็นสินค้าที่เรียกว่ามีราคาสูง เมื่อเกิดปัญหาชำรุดบกพร่องซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขับขี่ ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจต้องเข้ามาช่วยเหลือผู้ใช้รถยนต์รุ่นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม องค์กรผู้บริโภคมีข้อเสนอให้บริษัทฯ เรียกคืนรถยนต์รุ่นดังกล่าวเพื่อนำไปตรวจสอบและเยียวยาผู้บริโภค ให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียม นอกจากนี้ จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้รถที่ถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายและส่งให้กับบริษัทฯ พิจารณาตัดสินใจว่าจะดูแลผู้ใช้รถอย่างไร อย่างน้อยจะต้องเยียวยาโดยการคืนเงินให้กับผู้ใช้รถ แต่หากบริษัทไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางเยียวยา องค์กรผู้บริโภคก็จะเดินหน้าตามกฎหมายต่อไป

news pic 07042021 hondaaccordg9 1

news pic 07042021 hondaaccordg9 3


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

21 ตุลาคม 2563 : อ่านข่าว กลุ่มผู้ใช้ ACCORD G9 เรียกร้องให้ HONDA รับผิดชอบ กรณีระบบควบคุมความปลอดภัยมีปัญหา ได้ที่ https://consumerthai.org/consumers-news/product-and-other/4522-631021_honda_abs.html

Tags: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, รถยนต์, ผู้บริโภค, Honda_Accord, ฮอนด้า, Honda, ระบบควบคุมความปลอดภัย, ปั๊มABS, ความปลอดภัย, ผู้ใช้รถใช้ถนน

พิมพ์