มพบ. ร่วมกับ รสนา ร้อง ป.ป.ช. ไต่สวน จนท. ศุลกากร เหตุเอื้อประโยชน์ให้เชฟรอน

เขียนโดย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค วันที่ . จำนวนผู้ชม: 46370

IMG 7560

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับ รสนา โตสิตระกูล ยื่นหนังสือต่อ ป.ป.ช. ให้ไต่สวนเจ้าหน้าที่ศุลกากร เหตุเอื้อประโยชน์ให้เชฟรอน

          วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นำโดยนางสาวรสนา โตสิตระกูล (ตำแหน่ง) นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และนางสาวบุญยืน ศิริธรรม ตัวแทนคณะอนุกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) พร้อมด้วยเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงาน (คปพ.) เข้าพบนายสุทธิ บุญมี ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ ป.ป.ช.

          เพื่อยื่นหนังสือขอให้ดำเนินการไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายศุลกากรกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ และกระทำความผิดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มบริษัทผลิตและจำหน่ายปิโตรเลียม (บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด) ดังต่อไปนี้

          1. เจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายศุลกากรตีความกฎหมาย มีผลเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มบริษัทผลิตและจำหน่ายปิโตรเลียม ได้รับผลประโยชน์ทางด้านภาษีอากร

          2. เจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายศุลกากรไม่ดำเนินคดีผู้กระทำความผิด มีผลเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้กระทำความผิด และทำให้รัฐเสียประโยชน์จากการไม่ได้รับค่าปรับ

 

ร่วมชมเฟซบุ๊กไลฟ์ได้ที่ : ถ่ายทอดสดการยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช ขอให้ไต่สวน และวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายศุลกากรกระทำความผิด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มบริษัทผลิตและจำหน่ายปิโตรเลียม

Tags: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, เชฟรอน, ศุลกากร, ป.ป.ช., รสนา โตสิตระกูล

พิมพ์