เปรียบเทียบร่างกฎหมายผ่านรัฐสภาและผ่านวุฒิสภา

เขียนโดย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) วันที่ . จำนวนผู้ชม: 2530

เปรียบเทียบร่างกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่ผ่านรัฐสภาและผ่านวุฒิสภา

 

พิมพ์