18 องค์กรผู้บริโภคจังหวัดลำปาง ผ่านการจดแจ้งสถานะองค์กรฯ เป็นจังหวัดที่ 3 ของภาคเหนือ

เขียนโดย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค. จำนวนผู้ชม: 1505

 Lampang

องค์กรผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง 18 องค์กร ผ่านการจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภคแล้ว นับเป็นจังหวัดที่ 3 ของภาคเหนือ พร้อมฝากขอบคุณไปยังสคบ. จังหวัดที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี

          จากการที่องค์กรผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 19 องค์กร และองค์กรผู้บริโภคในจังหวัดเชียงรายจำนวน 9 องค์กร ได้รับการรับรองสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภคแล้วนั้น

          วันนี้ (25 ตุลาคม 2562) นายสมศักดิ์ ชมภูบุตร ประธานศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จังหวัดลำปาง แจ้งว่า มีองค์กรผู้บริโภคในจังหวัดลำปางที่ผ่านการพิจารณารับจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภค จำนวน 18 องค์กร ได้แก่ 1) ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลหนองหล่ม 2) กลุ่มแสงตะวัน 3) กลุ่มชาววัง 4) ชมรมเพื่อนแก้ว 5) ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลเสริมซ้าย 6) ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลแม่กัวะ 7) เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอห้างฉัตร 8) เครือข่ายลำปางหนา 9) เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีจังหวัดลำปาง 10) เครือข่ายผู้บริโภคมุสลิมจังหวัดลำปาง 11) ชมรมคนพิการตำบลแม่กัวะ 12) ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปาง 13) ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดลำปาง 14) กลุ่มทานตะวัน 15) กลุ่มเยาวชนอาสารถม้าลำปาง 16) ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคตำบลต้นธงชัย 17) กลุ่มรวมน้ำใจ และ 18) กลุ่มชมรมพลังใหม่ 2001 จากองค์กรผู้บริโภคในจังหวัดลำปางที่ไปยื่นจดแจ้งฯ ทั้งหมด 22 องค์กร โดยช่วงบ่ายวันนี้ องค์กรผู้บริโภคทั้ง 18 องค์กรที่ผ่านการพิจารณาฯ ได้เดินทางไปรับใบรับรองสถานะความเป็นองค์กรฯ แล้ว

S 7274617

          นายสมศักดิ์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่องค์กรผู้บริโภคในจังหวัดลำปางผ่านการพิจารณาจดแจ้งฯ เกือบทุกองค์กร เพราะขั้นตอนการจดแจ้งต้องเตรียมเอกสารต่างๆ เยอะมาก ทั้งยังต้องเดินทางไกล บางองค์กรต้องไปติดต่อหลายรอบเนื่องจากเอกสารหลักฐานต่างๆ ไม่สมบูรณ์ ทำให้เห็นพลังและความร่วมมือของเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ทั้งนี้ หลังจากผ่านการจดแจ้งฯ แล้ว เครือข่ายจะพยายามทำงานผู้บริโภคให้เข้มข้นมากขึ้น รวมถึงจะมีการพัฒนาศักยภาพคนทำงาน พัฒนาเรื่องกลไกการทำงานระดับจังหวัด สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายฯอย่างไรก็ตาม มีอีก 4 องค์กรที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาซึ่งต้องช่วยกันผลักดันต่อไป

          “ต้องขอบคุณเลขานายทะเบียนจังหวัด รวมถึงเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จังหวัดลำปางที่คอยช่วยเหลือตลอด ทั้งประสานการทำงาน ช่วยตรวจดูเอกสาร ให้ความร่วมมือ และติดตามองค์กรในพื้นที่ว่าองค์กรไหนขาดอะไรบ้าง จนกระทั่งผ่านการพิจารณาในวันนี้” นายสมศักดิ์กล่าว

Tags: สภาองค์กรผู้บริโภค, เครือข่ายผู้บริโภคภาคเหนือ, องค์กรผู้บริโภคจังหวัดลำปาง

พิมพ์