ฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค พบ ‘ถั่วเหลือง’ ตกค้างยาฆ่าหญ้าไกลโฟเซต

เขียนโดย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค วันที่ . จำนวนผู้ชม: 7323

news pic 29042020 glyphosateinsoy 1

ฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค พบ ‘ถั่วเหลือง’ ตกค้างยาฆ่าหญ้าไกลโฟเซต เรียกร้อง กรรมการวัตถุอันตราย ยุติการทบทวนพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และเร่งเพิกถอนไกลโฟเซตโดยเร็วที่สุด

วันนี้ (29 เมษายน 2563) นิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยผลทดสอบ ยาฆ่าหญ้าไกลโฟเซตในเมล็ดถั่วเหลือง ซึ่งเก็บตัวอย่างในช่วงเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 8 ตัวอย่าง จากห้างค้าปลีกและค้าส่ง โดยจากการทดสอบพบว่า มีถั่วเหลือง 3 ตัวอย่างไม่พบไกลโฟเซต ได้แก่ 1) ถั่วเหลือง ตรา บิ๊กซี 2) ถั่วเหลืองซีก ตรา ท็อปส์ 3) ถั่วเหลืองออร์แกนิค ตรา โฮม เฟรช มาร์ทnews pic 29042020 glyphosateinsoy 2

และมีจำนวน 5 ตัวอย่าง มีสารไกลโฟเซต ตกค้าง ได้แก่ 1) ถั่วเหลือง ตรา ไร่ทิพย์ ที่ 0.53 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 2) ถั่วเหลือง ตรา ด็อกเตอร์กรีน ที่ 0.50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 3) ถั่วเหลืองผ่าซีก ตรา แม็กกาแรต ที่ 0.24 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 4) ถั่วเหลืองซีก ตรา โฮม เฟรช มาร์ท ที่ 0.20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ 5) ถั่วเหลืองซีก ตรา เอโร่ ที่ 0.07 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แต่เป็นการตกค้างไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอาหารสากลที่กำหนด คือ 20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (MRL CODEX : glyphosate 2006)

No. ชื่อผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต/ แบ่งบรรจุ ผู้จัดจำหน่าย ผลทดสอบ ไกลโฟเซต (มก./กก.)
1 ถั่วเหลือง ตรา ไร่ทิพย์ บริษัท ไร่ธัญญะ จำกัด - 0.53
2 ถั่วเหลือง ตรา ด็อกเตอร์กรีน  ด็อกเตอร์กรีน บริษัท ดาริชกรีน จำกัด 0.5
3 ถั่วเหลืองผ่าซีก ตรา แม็กกาแรต บ.คอนติเนนตัล ฟูด จำกัด บ.เจอาร์ เอฟ แอนด์ บี จำกัด 0.24
4 ถั่วเหลืองซีก ตรา โฮม เฟรช มาร์ท บริษัท ไร่ธัญญะ จำกัด - 0.2
5 ถั่วเหลืองซีก ตรา เอโร่ บริษัท ไร่ธัญญะ บริษัท สยามแม็คโคร (จำกัด) มหาชน 0.07
6 ถั่วเหลือง ตรา บิ๊กซี บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด - -
7 ถั่วเหลืองซีก ตรา ท็อปส์ บริษัท ไร่ธัญญะ จำกัด บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด -
8 ถั่วเหลิองออร์แกนิค ตรา โฮม เฟรช มาร์ท บ. แค๊ปแม๊กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด - -

สารี อ๋องสมหวัง บรรณาธิการบริหาร นิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า แม้จะพบการตกค้างไม่เกิดมาตรฐาน แต่การที่มีไกลโฟเซตตกค้างในผลิตผลทางการเกษตรก็ทำให้เกิดความเสี่ยงและอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ทำให้ผู้บริโภคไม่ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ที่ได้รับสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยและสิทธิในการเลือกบริโภค เพราะไกลโฟเซตถือเป็นสารเคมีอันตราย เป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 2A การสัมผัสสารเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ส่งผลต่อต่อมไร้ท่อ พบการตกค้างในเลือดแม่และสะดือทารกแรกเกิดสูงถึง 50.7% และมีคดีฟ้องร้องบริษัทมอนซานโต้-ไบเออร์ ของผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มากกว่า 10,000 คดีในสหรัฐอเมริกา จึงขอเรียกร้องคณะกรรมการวัตถุอันตราย เร่งรัดการยกเลิกการใช้ไกลโฟเซตโดยเร็วที่สุด รวมทั้งขอให้ยุติการทบทวนการยกเลิกการใช้สารเคมีอันตราย 2 รายการ ได้แก่ พาราควอตและคลอไพริฟอสตามข้อเสนอของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยด้วย

สารี กล่าวต่ออีกว่า สำหรับผู้ประกอบการ ขอให้ระบุในฉลากให้ชัดเจนหากมีการใช้ไกลโฟเซตในการเพาะปลูกหรือมีการนำเข้า และเรียกร้องกระทรวงเกษตร ต้องบังคับให้มีการแจ้งแหล่งที่มาของอาหารโดยระบุว่า “มีการใช้ สารไกลโฟเซตในการกระบวนการผลิต” เพื่อให้ผู้บริโภคมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะเลือกซื้อ และเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับสารเคมีด้วยตนเอง
          อย่างไรก็ตาม ขอเชิญทุกๆ คนร่วมกันแสดงพลังคัดค้านไม่ให้มีการเลื่อนการแบนสาร 3 สารพิษ เนื่องจากในวันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย และจะมีการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายเพื่อพิจารณาเลื่อนการแบนสาร 3 อันตรายออกไปก่อน จึงขอเชิญชวนทุกคนออกมาส่งพลังคัดค้าน โดยการถ่ายรูปตัวเองหรือถ่ายรูปที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ความพึงพอใจ และ ติดแฮชแท็ก #MobFromHome #แบน3สารพิษเดี๋ยวนี้ #ครัวไทยต้องไม่ใช่ครัวโรค #อย่าฉวยโอกาสอ้างโควิดไม่แบน3สาร
news pic 29042020 glyphosateinsoy 3

Tags: นิตยสารฉลาดซื้อ, พาราควอต, คลอไพริฟอส, สารเคมีอันตราย, อาหาร, ถั่วเหลือง, ไกลโฟเสต, สารตกค้าง, มะเร็ง, ผัก, ผลไม้, อันตราย

พิมพ์