ย้อนดูเรื่องราว 15 ปี องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

เขียนโดย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค. จำนวนผู้ชม: 1517

15 ป คอบช. รปพาน 2

ใกล้เส้นชัย ต้องช่วยเชียร์

“15 ปี เรามาไกล ใกล้เส้นชัย ต้องช่วยเชียร์”

ถ้าจุดหมายขององค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค คือเส้นชัยในการวิ่งแข่งขัน ตอนออกตัวที่จุดสตาร์ท เราไม่ได้คาดหมายเลยสักนิด ว่าจะต้องวิ่งในระยะทางที่ไกลเช่นนี้ …….

ฟังเรื่องราวระหว่างทาง 15 ปี ของการรวมตัวขององค์กรผู้บริโภค ที่ยืนหยัดในหลักการที่ว่า "สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง บุคคลย่อมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภค"

 

Tags: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, มาตรา46, คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค, สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค, เครือข่ายผู้บริโภคภาคประชาชน, สภาองค์กรผู้บริโภค, องค์กรสาธารณประโยชน์, มาตรา61, มาตรา46รัฐธรรมนูญ

พิมพ์