ฉลาดซื้อเผยผลทดสอบกาแฟซองทรีอินวัน 26 ยี่ห้อ ไม่พบสารพิษจากเชื้อราแต่มีน้ำตาลสูง

เขียนโดย ศูนย์ข่าวผู้บริโภค. จำนวนผู้ชม: 10462


601114 presscofffee3
นิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เผยผลทดสอบสารพิษจากเชื้อราโอคราทอกซิน เอ และปริมาณคาเฟอีน ในกาแฟพร้อมชงแบบทรีอินวันจำนวน 26 ยี่ห้อ พบทุกตัวอย่างไม่มีการปนเปื้อนสารพิษและมีปริมาณคาเฟอีนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ 4 ยี่ห้อมีน้ำตาลสูงและ 6 ยี่ห้อไม่มีฉลากภาษาไทย


กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงหรือกาแฟซองพร้อมชงทรีอินวัน ที่นำมาทดสอบจำนวน 26 ตัวอย่าง ได้แก่ 1. คาราบาว 3in1 เอสเปรสโซ 2. อาวว์ ทรีอินวัน สตอง อินสแตนท์ คอฟฟี่ (OWL 3 in1 Steong Instant coffee) 3. เฟรนช์ คาเฟ่ ริช โกลด์ (French Cafe 3in1 Rich Gold) 4. เอ็ก ชองไวท์ คอฟฟี่ ทาริก ทรี อิน วัน (กาแฟรสนม) (AIK CHEONG White Coffee 3in1) 5. บัดดี้ดีน ทรีอินวัน เอ็กซ์ตร้าโรสท์ (Buddy Dean Extra Roast 3in1) 6. คาราบาว 3in1 ริช อโรมา 7. เขาช่อง เอสเปรสโซ่ (Khao Shong Espresso 3in1) 8. เบอร์ดี้ โรบัสต้า (Birdy 3in1 Robusta) 9. กาแฟปรุงสำเร็จ ตราเบนคาเฟ่ (BenCafe Instant Coffee Mix) 10. เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู ริช อโรมา (Nescafe Blen&Brew) 11. เนสกาแฟ โกลด์ คาปูชิโน (Nescafe Gold Cappuccino) 12. กาแฟผสมโสมปรุงสำเร็จชนิดผง (SUPER Ginseng Coffee) 13. ดาวกาแฟ (Dao COFFEE PREMIUM) 14. ยู ซี ซี ออริจินัล สูตรผสมครีมไขมันถั่วเหลือง (Ucc Original 3in1) 15. ซุปเปอร์กาแฟ ออริจินัล (Super Coffee Original 3 in 1 Coffee Mix) 16. มอคโคน่า ทรีโอ เอสเปรสโซ่ 3 อิน 1 (Moccona Trio Expresso) 17. COBIZCO POP2nd Premix Coffee Instant 3in 1 18. SUPER ONE 3 in 1 INSTANT COFFEE MIX 19. อาราบัส ทรีอินวัน ออริจินัล (Arabus Arabica 3in1) 20. จีเซเว่น คอฟฟี่มิกซ์ (G7 coffeemix 3in1) 21. มิสเตอร์คัพ 3 in 1 (MisterCup) 22. G7 COFFEE 23. SUNDAY INSTANT COFFEE MIX 3 in 1 24. กาแฟเขาทะลุ (Khao Thalu coffee 3in1 Double-shot) 25. MASUSA CAFÉ Natural Herbs Coffee Kopi Herbal Tradisional กาแฟสมุนไพรธรรมชาติ ( AA) และ 26. มัซ เอสเปรสโซคอฟฟี่ (MUZEspresso coffee 3in1) พบว่าปลอดภัยจากการปนเปื้อนสารพิษโอคราทอกซิน เอ ซึ่งเป็นสารพิษจากเชื้อราที่มักพบในผลิตภัณฑ์กาแฟ เมล็ดธัญพืชและถั่วเมล็ดแห้งชนิดต่างๆ

นอกจากนี้ทุกตัวอย่างมีปริมาณคาเฟอีนต่อซองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฏหมายกำหนด โดยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 197) พ.ศ. 2543 ได้กำหนดมาตรฐานปริมาณคาเฟอีนเอาไว้ที่ไม่เกิน 100 มิลลิกรัม ต่อกาแฟปรุงสำเร็จชนิดแห้งที่ชงเป็นของเหลวแล้ว 100 มิลลิลิตร

อย่างไรก็ตามพบว่ามี 4 ตัวอย่างที่มีค่าน้ำตาลสูงเกินกว่าปริมาณที่แนะนำให้บริโภคสำหรับอาหารว่างประเภทเครื่องดื่มในแต่ละวัน หรือไม่ควรเกิน 12 กรัม/วัน ได้แก่ 1. เอ็ก ชอง ไวท์ คอฟฟี่ ทาริก ทรี อิน วัน (กาแฟรสนม) มีปริมาณน้ำตาล 19 กรัม/ซอง 2. กาแฟสมุนไพรธรรมชาติ MASUSA CAFÉ Natural Herbs Coffee Kopi Herbal Traditional มีปริมาณน้ำตาล 14 กรัม/ซอง 3. กาแฟปรุงสำเร็จ ตรา เบนคาเฟ่ มีปริมาณน้ำตาล 13 กรัม/ซอง และ 4. เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู ริช อโรมา มีปริมาณน้ำตาล 13 กรัม/ซอง

ทั้งนี้จากผลการทดสอบได้พบว่า มีกาแฟซองพร้อมชงทรีอินวันจำนวน 6 ตัวอย่าง ที่ไม่มีฉลากภาษาไทย เพราะเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่าง มาเลเซีย ลาว พม่า โดยเป็นตัวอย่างที่เก็บจากจังหวัดสงขลาและจังหวัดเชียงราย ซึ่งอาจขัดกับข้อบังคับตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 383) พ.ศ. 2560 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ 2) ได้แก่ 1. COBIZCO POP2nd Premix Coffee Instant 3in 1 2. SUPER ONE 3 in 1 INSTANT COFFEE MIX 3. G7 COFFEE 4. SUNDAY INSTANT COFFEE MIX 3 in 1 และ 5. MASUSA CAFÉ Natural Herbs Coffee Kopi Herbal Tradisional กาแฟสมุนไพรธรรมชาติ ( AA) โดยยี่ห้อ MASUSA CAFÉ มีการระบุรายละเอียดในฉลากห่อใหญ่ ไม่ตรงกับฉลากในซองย่อยอีกด้วย และพบว่ายี่ห้อ Dao COFFEE PREMIUM ดาวกาแฟ พบว่าไม่มีฉลากส่วนประกอบภาษาไทย

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องทดสอบ https://goo.gl/RCwgi1
fbliveคลิกชมบันทึกการถ่ายทอดสดผ่าน FBLive  

601114 presscofffee1

601114 presscofffee2

601114 presscofffee4

พิมพ์