สื่อรณรงค์

หนังสือบันทึกคดีรถโดยสารสาธารณะ

เขียนโดย ศูนย์ข่าวผู้บริโภค วันที่ . จำนวนผู้ชม: 10132

book note-carงานสังเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษาการใช้สิทธิของผู้ประสบภัยรถโดยสารสาธารณะ ด้วยการฟ้องเป็นคดีผู้บริโภค จำนวน 17 ชีวิต

580612 icondown

พิมพ์