ข่าว/บทความรถโดยสาร

"ดีอีซีซี"ทำร่างมาตรฐาน ความปลอดภัยที่นั่งรถเมล์

เขียนโดย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.). จำนวนผู้ชม: 3745

นาย สุวิทย์ บุณยวานิชกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กล่าวว่า ปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารประจำทาง รวมทั้งรถบัสโดยสารต่างๆ มีจำนวนมาก สาเหตุหนึ่งมาจากโครงสร้างภายในตัวรถ โดยเฉพาะเบาะที่นั่งและเข็มขัดนิรภัยไม่ได้มาตรฐาน เมื่อเกิดอุบัติเหตุ บางกรณีผู้ขับขี่ และผู้โดยสารถึงกับหลุดออกมานอกตัวรถ บ้างก็ถูกเก้าอี้ที่นั่งหนีบ ทำให้ได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นเสียชีวิต ศูนย์จึงได้ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง จัดทำร่างมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับที่นั่งรถโดยสาร โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้น ซึ่งมีตนเป็นประธาน ตั้งแต่กลางปี 2552


นายสุวิทย์กล่าวอีกว่า สำหรับเนื้อหาของร่างดังกล่าวจะเน้นความปลอดภัยของโครงสร้างเบาะที่นั่งที่ ยึดติดกับตัวรถโดยสาร โดยต้องมีความแข็งแรงทนทาน ไม่หักหลุดออกจากจุดยึดง่ายๆ ขณะเดียวกัน จุดยึดเข็มขัดนิรภัยก็ต้องแข็งแรง เพื่อป้องกันร่างกายกระเด็นออกนอกตัวรถ อย่างไรก็ตาม การจัดทำร่างดังกล่าวจะนำแบบอย่างจากมาตรฐานของยุโรป ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น โดยจะนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่งหากทำสำเร็จจะถือเป็นมาตรฐานแรกของไทย เนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยมีมาตรฐานดูแลเรื่องนี้เลย


"คาดว่าร่าง มาตรฐานนี้จะแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน 2553 จากนั้น จะทำประชาพิจารณ์ เพื่อขอความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไป ซึ่งอาจจัดเป็นสัมมนาขึ้น และหากทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดี ไม่มีข้อขัดแย้งจะนำเสนอต่อกรมการขนส่ง เพื่อนำไปประกาศใช้เป็นกฎกระทรวงต่อไป" นายสุวิทย์กล่าว


นสพ.มติชน 22/10/52

พิมพ์