ข่าว/บทความรถโดยสาร

จี้เลิกกม.ผู้ประสบภัยรถยนต์

เขียนโดย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.). จำนวนผู้ชม: 5432

นักวิชาการ-ประชาชนล่าหมื่นชื่อยกเลิกกม.ผู้ประสบภัยทางรถยนต์


ศาสตราจารย์ ดร.อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวในการเสวนา “ชำแหละ พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถฉบับนักวิชาการปะทะภาคประชาชน” โดยระบุว่า ควรมีการเปลี่ยนแปลงพ.ร.บ.ผู้ประสบภัยทางรถยนต์ พ.ศ. 2535 โดยไม่ต้องมีบริษัทประกันภัยภาคเอกชนมาเป็นผู้บริหารกองทุน ซึ่งนอกจากไม่มีมูลค่าเพิ่ม ยังถ่วงกระบวนการในการจัดการ

ศาสตราจารย์ ดร.อัมมาร กล่าวถึงเหตุผลในการที่ต้องยกเลิก โดยระบุว่า เนื่องจากในกฎหมายฉบับนี้บังคับให้ทุกคนต้องมีอยู่แล้ว และให้รัฐเป็นผู้บริหารจัดการเอง เพื่อลดปัญหาความยุ่งยากในการจ่ายสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัย เพราะถ้ามาจากกองทุนเดียวกัน คงไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าใครถูกใครผิด โดยที่ผู้ประสบภัยสามารถขอรับค่าเสียหายได้โดยตรงจากกองทุน ทำให้ผู้ประสบภัยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน รวมถึงให้โรงพยาบาลเบิกค่ารักษาพยาบาลได้โดยตรงกับกรมบัญชีกลาง

ด้านภาคประชาชน นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า เนื่องจากอัตราการใช้สิทธิของผู้ประสบภัยต่ำกว่าร้อยละ 50 และเกือบร้อยละ 100 ใช้แล้วมีปัญหาจากระเบียบขั้นตอนที่ยุ่งยาก ใช้เวลานาน ไม่มีเอกสารที่กำหนด ต้องมีการพิสูจน์ถูกผิด

ทั้งนี้ ภาคนักวิชาการและภาคประชาชนเห็นตรงกันว่าควรมีการยกเลิก พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยทางรถยนต์ พ.ศ. 2535 และเสนอให้มีการออกกฎหมายฉบับใหม่ และจัดตั้ง “กองทุนสินไหมผู้ประสบภัยจากรถ”ที่เป็นองค์กรอิสระ เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ และการจำกัดสิทธิ พร้อมกันนี้เตรียมนำ 10,000 รายชื่อ เสนอต่อกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการคลังต่อไป. 

พิมพ์