การซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด

เขียนเมื่อ . จำนวนผู้ชม: 7497

580421 home2
ซื้อทรัพย์สินขายทอดตลาด แต่ครอบครองไม่ได้เพราะเจ้าของที่เดิมไม่ยอมออกจากที่เดิม แบบนี้ผู้ซื้อจะให้ศาลขับไล่ได้หรือไม่


การซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด เมื่อศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินของจำเลย เช่น ที่ดิน ออกขายทอดตลาด และมีบุคคลอื่นมาซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาดนั้นได้ จนได้มีการจดทะเบียนสิทธิ์นิติกรรมรับโอนเป็นของผู้นั้นแล้ว ผู้ที่ซื้อได้ก็คงจะดีใจว่าตนได้ที่ดินแปลงหนึ่งไปเป็นกรรมสิทธิ์แล้ว แต่ความดีใจอาจจะหายวับไปแบบพลัน ถ้าที่ดินที่ซื้อไม่สามารถที่จะครอบครองหรือทำประโยชน์ได้เพราะจำเลยไม่ยอมออกจากที่ดินนั้น ปัญหาที่ตามมามีอยู่ว่า ผู้ที่ซื้อที่ดินจะมีสิทธิ์ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งขับไล่จำเลยหรือไม่

ถ้าท่านผู้อ่านพิจารณาดูให้ดีแล้วจะเห็นว่า  ผู้ซื้อไม่ใช่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา เป็นเพียงแค่ผู้ซื้อที่ดินของจำเลยที่ได้มาจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลเท่านั้น ตามหลักแล้วผู้ที่มิใช่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาย่อมไม่อาจขอให้ศาลบังคับคดีได้ ในกรณีนี้จึงสามารถวินิจฉัยได้ว่า ผู้ร้องเป็นผู้รับซื้อที่ดินซึ่งได้จากการขายทอดตลาดเป็นบุคคลภายนอกคดีไม่ใช่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไม่มีสิทธิขอให้ศาลบังคับจำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษา   ผู้ร้องชอบที่จะไปฟ้องร้องเป็นคดีต่างหาก จะใช้สิทธิขอบังคับในคดีเดิมไม่ได้

วิธีการแก้ไข
    ทางแก้จะทำอย่างไร  ผู้ซื้อก็คงจะต้องไปดำเนินการฟ้องร้องขับไล่จำเลยเป็นคดีใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งก็น่าเห็นใจผู้ซื้อ แต่ในเมื่อกฎหมายมิได้ให้อำนาจไว้ก็ย่อมไม่มีทางเลือก   

     เพราะฉะนั้นก็คงต้องพิจารณาไตร่ตรองให้ดี  ว่าหากฟ้องร้องแล้วจะคุ้มค่าหรือเสียเวลามากเพียงใดหรือไม่ เพราะจำเลยบางรายก็เขี้ยวลากดินเหลือเกินเมื่อมีการฟ้องคดีก็อาจสู้ขึ้นไป ถึงศาลฎีกาอีก ผู้ที่ซื้อก็ควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อถ้าคิดว่าถ้าซื้อแล้วคุ้มค่า ก็ดำเนินการซื้อไป แต่ถ้าเห็นว่าไม่คุ้มค่าก็ถอยห่าง ๆ จะดีกว่ามั๊ยครับ


พิมพ์