รับเจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค 1 ตำแหน่ง

complaint person
ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) รับสมัคร เจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จำนวน 1 ตำแหน่ง
ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษากับผู้บริโภค

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Chaladsue Banner
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา