มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนำผู้เสียหายจากกลุ่มทรูกรุ๊ป ร้อง ปปง. ตรวจสอบเส้นทางการเงิน หวั่นซ้ำรอย แคลิฟอร์เนีย ว้าว

press at amlo 2017

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 60 กลุ่มผู้เสียหายจากการใช้บริการของบริษัท ทรูฟิตเนส จำกัด บริษัท ทรูสปา จำกัด และ ทรูเอสคลินิกเวชกรรม จำนวน 30 คน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินบริษัทในกลุ่มทรูกรุ๊ป ต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

ร.ต.อ.ไพรัตน์ เทศพาณิช เลขานุการกรม เป็นผู้แทนรับหนังสือร้องเรียน กล่าวว่า จะดำเนินการตรวจสอบ หากพบว่าบริษัททรูฟิตเนส และบริษัทที่เกี่ยวข้องกระทำความผิดก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

นางสาวประภารัตน์ พิริยะอนันตกุล แกนนำผู้เสียหายกล่าวว่า ผู้เสียหายที่มายื่นเรื่องนั้นมีทั้งรับบริการออกกำลังกายและบริการสปา ได้จ่ายค่าสมาชิกล่วงหน้าไปแล้วมูลค่าความเสียหายกว่า 20 ล้านบาท

“อยากให้ปปง.ตรวจสอบการเงินและหากมีทรัพย์สินที่จะสามารถอายัดไว้ก่อน อยากให้มีการดำเนินการอายัด และชดใช้ให้กับสมาชิกที่เสียหายก่อนบางส่วน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับผู้เสียหายในกลุ่ม” นางสาวประภารัตน์กล่าว

ด้านนางสาวนฤมล เมฆบริสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า การนำผู้เสียหายเข้ายื่นหนังสือที่ปปง.วันนี้เพราะ กังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยกรณีบริษัทแคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากทราบว่ากรรมการบางท่านที่อยู่ในทรูฟิตเนส เคยเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทแคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน)

“มีผู้บริโภคเข้าร้องเรียนที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจำนวน 72 ราย มูลค่าควมเสียหายกว่า 3 ล้านบาท หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อผู้บริโภคจะได้ทราบว่าเงินค่าสมาชิกถูกนำไปใช้ในส่วนใดบ้าง หรือถูกโอนถ่ายเงินไปต่างประเทศ เช่นกรณีแคลิฟอร์เนียว้าว ที่ตรวจพบว่ามีการโอนเงินไปต่างประเทศแล้ว และอยากให้ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายเข้าร้องเรียน ซึ่งสามารถร้องเรียนได้ ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) หรือที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็ได้” หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค กล่าว

ทั้งนี้จากการสอบถามกลุ่มผู้เสียหายพบว่า สาเหตุที่สมัครสมาชิกเพราะทางตัวแทนขายได้เสนอแพ็คเกจ 3 ปี แถมบริการอีก 6 เดือน และยังพบว่าผู้เสียหายบางรายสมัครแพ็คเก็จตั้งแต่ปี 2015 มูลค่ากว่า 4 แสนกว่าบาท และเพิ่งจะสมัครเพิ่มเมื่อพฤษภาคม ปี 60 จำนวน 2 หมื่นบาท และยังไม่ได้ใช้บริการ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายรายที่เจอเหตุการณ์เดียวกัน

พิมพ์ อีเมล

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Chaladsue Banner
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา