มพบ. รวมกลุ่มผู้เสียหาย เตรียมฟ้องกระทะเทพ

600528 newspan2

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 60 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคโดยทีมนายความอาสา นัดผู้เสียหายจากการซื้อกระทะโคเรียคิงเตรียมเอกสารคำฟ้อง ก่อนยื่นฟ้องภายในเดือนมิถุนายนนี้

นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า วันนี้ เรานัดผู้เสียหายจากการซื้อกระทะโคเรียคิง เพื่อเตรียมความพร้อมกับกำหนดแกนนำกลุ่ม และหารือเรื่องการแบ่งกลุ่มสมาชิก เพื่อคุยรายละเอียดกับผู้ร้อง กำหนดค่าเสียหายต่างๆ เดินหน้าฟ้องคดี

ด้านนายโสภณ หนูรัตน์ นักวิชาการ ด้านกฎหมายของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ในการฟ้องคดีนี้ มูลนิธิฯ ใช้กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 โดยดำเนินเป็นคดีผู้บริโภค และใช้วิธีการดำเนินคดีแบบกลุ่ม เพราะเห็นว่า เรื่องนี้ มีผู้บริโภคที่ร่วมฟ้องเป็นจำนวนหลายราย หากฟ้องคดีทีละรายจะทำให้ผู้บริโภคมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะ แต่ถ้าฟ้องแบบกลุ่ม หากศาลตัดสินให้เป็นฝ่ายชนะคดี คนที่ได้รับความเสียหายแบบเดียวกันก็ได้รับประโยชน์ด้วย และเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกันของคำพิพากษาอีกด้วย

อนึ่งการหารือในวันนี้ได้รวบรวมข้อเท็จจริงจากผู้เสียหายทั้งในเรื่องความประสงค์ที่จะฟ้องคดี เหตุผลที่ซื้อพร้อมรายละเอียดสินค้า และความเสียหายที่ได้รับ ซึ่งทนายความจะนำข้อมูลดังกล่าวไปร่างคำฟ้องต่อไป

พิมพ์ อีเมล

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Chaladsue Banner
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา