มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค พร้อมฟ้องคดีแบบกลุ่มแทนผู้บริโภคที่เสียหายจากการซื้อกระทะโคเรียคิง

600517 ffcpan
17 พ.ค. 60 เวลา 19.00 น. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคประกาศฟ้องคดีแบบกลุ่มแทนผู้บริโภคหลังการเปิดเผยผลการประชุมของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กรณี กระทะโคเรียคิงพบว่า การโฆษณาในราคา 1.5 หมื่นเเละ 1.8 หมื่นบาท เป็น Fake Original Price หรือการปลอมราคาจริง อีกทั้งการโฆษณาคุณสมบัติถือเป็นการโฆษณาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคเนื่องจากไม่มีข้อพิสูจน์ว่าเป็นเช่นนั้น

การยื่นฟ้องให้ผู้บริโภคเตรียมหลักฐานดังนี้
1. หลักฐานการจ่ายเงิน เช่น สลิปการโอนงานผ่านธนาคาร  หรือสลิปบัตรเครดิต
2. สำเนาบัตรประชาชน  

โดยสามารถยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค    ส่งทางไปรษณีย์  อีเมล์ :: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


การลุกขึ้นมาใช้สิทธิ์ของคุณสามารถเปลี่ยนนโยบายประเทศได้

พิมพ์ อีเมล

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Chaladsue Banner
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา