ผลโพลผ่าน Fanpage มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ชี้ผู้บริโภคไม่เห็นด้วยขึ้นค่าFt

Ft electricity survey april2017 02

ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริโภคผ่าน Fanpage มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กรณีมติที่ประชุมของกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อ 19 เม.ย.60 เห็นชอบให้ปรับค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือเอฟที งวดเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม เพิ่มขึ้น 12.52 สตางค์/หน่วย ในรอบ 2 ปี 7 เดือน โดยทำการสำรวจเมื่อวันที่ 22 – 27 เมษายน 60 พบว่ามีผู้ร่วมโหวตจำนวน 439 คน พบกว่า เห็นด้วย 8 คน ไม่เห็นด้วย 431 คน

อย่างไรก็ตามการจัดทำโพลสำรวจความคิดเห็นนั้นถือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคต่อนโยบายของรัฐ ด้านบริการสาธารณะ ซึ่งผลการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนจะเป็นอย่างไรต้องติดตาม

ติดตามการแถลงข่าว "มาฟังเหตุผล ทำไมไม่ต้องขึ้นค่าไฟฟ้า (Ft)" ผ่าน FB Like ที่หน้า Page มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.30 - 12.00 น.

โดย ผศ. ประสาท มีแต้ม ประธานอนุกรรมการด้านการบริการสาธารณะ คอบช. คุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค คุณรสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา คุณบุญยืน ศิริธรรม นายกสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค (สอบ.)  และคุณจำนงค์ หนูพันธ์ ที่ปรึกษาเครือข่ายสลัม 4 ภาค

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Chaladsue Banner
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา