2 ปีมาตรฐานสัญญาโทรคม แค่ "เสือกระดาษ"

Imageประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ.2549 ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่ 25 ก.ย.2549 ที่ผ่านมา

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Chaladsue Banner
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา