คมนาคมเดินหน้าย้าย ขสมก.ให้ขนส่งดูแล

590721 bus
รายงานข่าวจากสำนักข่าวไอเอ็นเอ็น รายงานว่ากระทรวงคมนาคม เดินหน้าตามมติ คนร. ย้าย ขสมก. ให้ขนส่ง ฯ ดูแล เล็งชง ครม. ยกเลิกมติ 11 ม.ค.26


นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงแผนการดำเนินงานหลังจาก คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2526 ที่ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. เป็นผู้ประกอบการเดินรถรายเดียว โดยหลังจากนี้ให้ กรมการขนส่งทางบก เป็นผู้กำกับดูแล หรือ เป็น Regulator และให้ ขสมก. เป็นเพียง 1 ใน Operator เช่นเดียวกับ กทม. และผู้ประกอบการเอกชน เพื่อให้เกิดการแข่งขัน ขณะเดียวกัน ได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกได้จัดทำแผนแม่บทปฏิรูปเส้นทางการเดินรถเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2559 และแก้ไขการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง โดยใช้มาตรา 44 ชั่วคราว เพื่อแก้ไข พ.ร.บ.การขนส่งทางบกมาตรา 28 ในส่วนที่เกี่ยวกับอายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง รวมถึงการจัดตั้งหน่วยงานระดับกอง เพื่อมาดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับ
การถ่ายโอน

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 26 ก.ค. นี้ ต้องการอยากจะเสนอเรื่องการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2526 ที่ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. เป็นผู้ประกอบรายเดียวให้ ครม. พิจารณาเห็นชอบ เพื่อเริ่มดำเนินการให้เร็วที่สุด

ข้อมูลจาก สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น
ภาพประกอบจากไทยรัฐ

พิมพ์ อีเมล

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Chaladsue Banner
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา