แท็กซี่ทิ้งผู้โดยสารปรับสูงสุดพร้อมดำเนินคดี

590601 taxi
กรมการขนส่งทางบก ปรับสูงสุด!!! ผู้ขับรถแท็กซี่กรณีทิ้งผู้โดยสาร และส่งตัวดำเนินคดี พร้อมเตรียมพิจารณาโทษผู้ประกอบการ กรณีรถแท็กซี่ทิ้งผู้โดยสาร รายหนึ่งพร้อมนำกระเป๋าเสื้อผ้าที่อยู่ในรถไปด้วย ระหว่างทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปพัทยานั้น

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. ที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบกพร้อมตำรวจท่องเที่ยวประจำสนามบินสุวรรณภูมิ ได้เรียกตัวนายโกวิทย์ สมพัด ผู้ขับรถแท็กซี่เข้ารายงานตัว พบว่าผู้ขับรถแท็กซี่คันดังกล่าว ใช้ใบอนุญาตขับรถที่หมดอายุมีความผิดปรับไม่เกิน 2,000 บาท และใช้รถโดยไม่จดทะเบียนฯ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนผู้ประกอบการจะพิจารณาลงโทษฐานให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตมาขับรถของตน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท พร้อมทั้งพิจารณางดการขอเพิ่มรถในใบอนุญาตประกอบการ

อย่างไรก็ตามเมื่อประสบปัญหาการขนส่งสาธารณะในรูปแบบต่างๆ ร้องเรียนได้ที่กรมการขนส่งทางบก 1584

พิมพ์ อีเมล

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Chaladsue Banner
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา