Black Ribbon

ผลสำรวจชี้คุณภาพการให้บริการเมล์ไทย ต่ำกว่ารถทัวร์ระหว่างจังหวัด

581109 newsmay
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดผลสำรวจงานวิจัย “การประเมินคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยของระบบรถโดยสารสาธารณะ” พบผู้ใช้บริการรถเมล์ของรถเอกชนร่วมบริการและองค์การขนส่งมวลชน (ขสมก.) กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในช่วงปี 2557-2558 มีจำนวนมากกว่า 3 แสนคนต่อวัน

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

ราคา ณ โรงกลั่นของแก๊สหุงต้ม 1 ถัง เราจ่ายเงินให้ใครบ้าง?

581012 lpg
ราคาแก๊ส ณ โรงกลั่น เป็นราคาต้นทางก่อนที่แก๊สหุงต้มจะส่งมาถึงร้านแก๊สหรือปั๊มแก๊ส จากราคาแก๊สถังละ 335 บาท(เป็นราคาเต็มตามที่รัฐบาลประกาศ แต่ยังไม่รวมค่าบริการอื่นๆของร้านแก๊ส) จะเป็นราคาเนื้อแก๊สจากโรงกลั่น 227 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 68 ของราคาทั้งหมด

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

ราคาแก๊สหุงต้มตามที่รัฐบาลกำหนด 335 บาท?

581013 lpg
ราคาแก๊สหุงต้มที่รัฐบาลกำหนดปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ 22.29 บาท คิดในราคาเป็นถังขนาด 15 กิโลกรัม จะตกถังละ 335 บาท เป็นราคาที่กำหนดให้จำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมค่าการตลาด ซึ่งหมายถึงค่าส่ง ค่าบรรจุ ค่าคนงานไว้แล้ว

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

ไฟเขียวสู้คดี “โทลล์เวย์”

580916 tollway
 ครม.ไฟเขียวก.คมนาคม สู้คดีโทลล์เวย์ หลังศาลพิพากษาให้ถอนมติครม. “อาคม” รับเตรียมเอกสารพร้อมยื่นสู้คดีแล้ว“

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

ผู้บริโภคค้านย้าย ‘บขส.ขอนแก่น’ ไปรวมที่แห่งที่ 3

580825 news2
วันที่ 24 สค 58 หนังสือพิมพ์บ้านเมืองรายงาน กลุ่มชาวบ้านกว่า 100 คน ที่ได้รับผลกระทบจากการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 1 และ 2 มาเป็น แห่งที่ 3 เดินทางไปรวมตัวกันที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Banner Food
Banner Safethaibus
Creditcard
Indy
Inside
Union
จดหมายบอกเลิกสัญญา
Seacc
Banner Ci