Black Ribbon

แท็กซี่ทิ้งผู้โดยสารปรับสูงสุดพร้อมดำเนินคดี

590601 taxi
กรมการขนส่งทางบก ปรับสูงสุด!!! ผู้ขับรถแท็กซี่กรณีทิ้งผู้โดยสาร และส่งตัวดำเนินคดี พร้อมเตรียมพิจารณาโทษผู้ประกอบการ กรณีรถแท็กซี่ทิ้งผู้โดยสาร รายหนึ่งพร้อมนำกระเป๋าเสื้อผ้าที่อยู่ในรถไปด้วย ระหว่างทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปพัทยานั้น

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

คอบช. เสนอ ‘BEM’ เลิกเก็บค่าเปลี่ยนบัตรโดยสาร

590527 actionnews1
คอบช. เสนอ ‘BEM’ เลิกเก็บค่าเปลี่ยนบัตรโดยสาร เหตุผู้บริโภคเสียหายนับร้อยล้านบาท พร้อมร้อง รฟม.ตรวจสอบการเก็บค่าบริการไม่จำเป็น แนะ สคบ. จัดการ ถ้าไม่ทำตามโฆษณา

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

คสช. เตรียมยกเลิกรถตู้โดยสารข้ามจังหวัด

van
7 มี.ค. เนื่องจากรถตู้สาธารณะมีผู้ใช้บริการมากขึ้นทุกปี ปัญหาที่ตามมาคือการกีดขวางการจราจร และพบอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จากสถิติอุบัติเหตุมากสุดเฉลี่ย 41%  คสช.จึงเริ่มจริงจังกับการจัดการมากขึ้น

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

ขนส่งเข้มจัดการ รถสาธารณะผิดกฎหมายซ้ำซาก

581109 newscar2
กรมการขนส่งทางบก โดยนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดี เปิดเผยว่า การจัดระเบียบในรอบเดือน ต.ค.2558 พบว่า มีรถสาธารณะกระทำความผิดรวม 1,383 ราย เป็นรถแท็กซี่สูงสุด 703 ราย ความผิดส่วนใหญ่เช่น การใช้รถไม่ตรวจรอบมิเตอร์ตามที่กำหนดจำนวน 223 ราย, ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงจำนวน 154 ราย, ใช้รถไม่จดทะเบียนหรือไม่ชำระภาษีจำนวน 149 ราย

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

ครม.ปรับค่าโดยสารวินจยย.

581109 newscar
การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่ 3 พ.ย.มีมติปรับปรุงอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้บริการจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะไม่ให้ผู้เอาเปรียบผู้โดยสาร และเป็นการกำหนดอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมและเป็นธรรม ดังนี้

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Banner Food
Banner Safethaibus
Creditcard
Indy
Inside
Union
จดหมายบอกเลิกสัญญา
Seacc
Banner Ci