ผู้เสียหายจากแคลิฟอร์เนียฯใช้สิทธิ์เรียกร้องได้

590125 newscali
ผู้เสียหายจากบริษัท แคลิฟอร์เนีย ฟิตเนส ว้าว มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และ สภาทนายความ ย้ำจุดยืนเดินหน้าดำเนินคดีกับ บริษัท แคลิฟอร์เนียฯและกรรมการ 9 ราย และเร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังพร้อมออก มาตรการเยียวยาผู้เสียหายให้ชัดเจนเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 59 เวลา 10.30 น. ผู้เสียหายจากบริษัท แคลิฟอร์เนีย ฟิตเนส ว้าว มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และ สภาทนายความ ย้ำจุดยืนเดินหน้าดำเนินคดีกับ บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว จำกัด และกรรมการ 9 ราย และเร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังพร้อมออก มาตรการเยียวยาผู้เสียหายให้ชัดเจน

จากการแถลงข่าวของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ที่ตามอายัดทรัพย์บริษัท แคลิฟอร์เนีย ฟิตเนส ว้าว รวม 88 ล้านบาท ฐานฉ้อโกงประชาชน ซึ่งเป็นเวลากว่า 3 ปี แห่งการเรียกร้องสิทธิของผู้เสียหายจาก บริษัท แคลิฟอร์เนีย ฟิตเนส ว้าว

ซึ่งก่อนหน้านั้นสมาชิกสถานออกกำลังกาย แคลิฟอร์เนียฟิตเนส ที่ได้รับความเดือนร้อน จำนวน 639 ราย ได้เข้ามาร้องเรียนที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ทางมูลนิธิฯ ได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สคบ. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาทั้งในส่วนของการดำเนินการด้านคดีแพ่งและอาญา รวมทั้งเรียกค่าเสียหายกับทางบริษัทฟิตเนสดังกล่าว เนื่องจากผิดสัญญากับลูกค้า โดยไม่สามารถจัดหาสถานออกกำลังกายให้ได้ ทั้งที่รับเงินค่าสมาชิกไปแล้ว แต่เรื่องต่างๆ ไม่มีความคืบหน้า

ในเดือนพฤษภาคม 2556 มูลนิธิฯได้พาตัวแทนผู้เสียหายเข้าร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมาธิการสิทธิ มนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อขอให้ตรวจสอบ โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้เรียกหน่วยงานต่างๆ ข้างต้นและอีกหลายองค์กร ซึ่งรวมถึง ปปง.ให้มาช่วยตรวจสอบเรื่องดังกล่าว

นางนฤมล เมฆบริสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค กล่าวว่า กรณีแคลิฟอร์เนียฯ ถือเป็นตัวอย่างของสังคมที่มีผู้บริโภคได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก
“อยากเรียกร้องให้ทางหน่วยงานรัฐดูแลหรือยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีมาตรการที่เด็ดขาดมากขึ้น เร็วขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาและบรรเทาความเสียหายที่รวดเร็ว อย่างปัจจุบันก็เรื่องรถโดยสารสาธารณะที่เสียหายทั้งคัน แต่ปรากฏว่าคนที่จะได้รับการเยียวยาความเสียหายบางทีตายไปแล้วยังไม่ได้รับ การเยียวยาความเสียหายเลย” หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ กล่าว

นอกจากนี้ หากผู้เสียหายท่านใดต้องการติดต่อเพื่อยื่นความจำนงในการเรียกร้องให้มีการเยียวยาความเสียหายสามารถดำเนินการได้ดังนี้
1. เตรียมเอกสารหลักฐาน โดยเฉพาะใบเสร็จรับเงิน หรือสลิปบัตรเครดิตที่ชำระเงิน ฯลฯ
2. เข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มยื่นความจำนงได้ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่เว็บไซต์ของ ปปง. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ที่เบอร์ 02-248-3737 เวลา 9.00-17.00 น.

นายคณิต เสตะรุจิ หนึ่งในตัวแทนของผู้เสียหาย กล่าวว่า “ที่ผ่านมา เราได้เรียกร้องสิทธิของตัวเองมาโดยตลอด แต่ขั้นตอนต่างๆ ที่ล่าช้า ใช้ระยะเวลานานมากไม่ทันการกับการหลอก ลวง กลโกงของผู้ประกอบการ ขอเรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทำหน้าที่โดยเร็ว เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาโดยเร็วที่สุด และสามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดได้ทันที”
ด้าน นายคณิศร นุชนาฎ หัวหน้าทีมทนายความอาสา กล่าวว่า หลังมีรัฐบาล คสช. ได้มีการแก้กฎหมาย ปปง.ให้สามารถดำเนินการยึดอายัดเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายได้ จึงทำหนังสือแจ้งรายละเอียดขอให้ ปปง. ใช้อำนาจตามกฎหมายยึดอายัดทรัพย์สินของบริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว

“ตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้เสียหายทั้งหมดในคดีนี้ ก็คือคนที่เป็นคนนำร่องให้ผู้เสียหายอื่นๆ ทางเราก็ดำเนินคดีต่อไป แต่ที่ตรวจสอบจากข้อมูลของปปง.ที่สืบพยานในศาลจะเห็นเส้นทางการยักย้ายถ่าย เทเงินค่อนข้างชัดเจน” หัวหน้าทีมทนายความอาสากล่าว

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Chaladsue Banner
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา