Black Ribbon

30 พ.ค.นี้ สคบ.เล็งวางกรอบโฆษณาตั้งราคาสินค้า

600526 pannews3

สคบ.เล็งหารือสมาคมการตลาด-อย.-พาณิชย์ วางกรอบการโฆษณาตั้งราคาขายสินค้า ทบทวนบทเรียนกระทะโคเรียคิง พร้อมเผยผลทดสอบคุณสมบัติกระทะโคเรียคิง จาก MTEC และ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ชี้กระทะดังกล่าวมีความปลอดภัย สารละลายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ด้ามจับเมื่อทดสอบกับความร้อนเกิน 280 องศาเซลเซียลโป่งพอง

รายงานข่าว Voice TV นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติกระทะโคเรียคิงจากศูนย์เทคโนโลยีและ วัสดุแห่งชาติ หรือ MTEC และกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน 6 ประเด็นเรียบร้อยแล้ว

โดย ประเด็นที่ 1 ตามที่ได้ขอให้กรมวิทยาศาสตร์บริการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัย พบว่า ปริมาณสารละลายที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นตะกั่ว แคดเมียม ในสภาวะหุงต้มอยู่ในเกณฑ์มาตรการ มีความปลอดภัย 2.ทั้งสองหน่วยงานพบว่าการเคลือบหินอ่อน 8 ชั้น มีสารเคลือบจริงแต่ระบุจำนวนชั้นไม่ได้ 3. ทดสอบพบสารเทฟรอน
4. ประเด็นการทนความร้อน พบว่าด้ามเมื่ออยู่ในความร้อน 280 องศาเซลเซียล โป่งพอง 5. นวัตกรรมไทเทเนียมยับยั้งแบตทีเรีย และ 6. ทอดโดยไม่ใช้น้ำมันไม่ติดกะทะ 300% สองประเด็นท้ายนี้ ทั้งสองหน่วยงานไม่มีเครื่องมือทดสอบ

โดยระหว่างนี้จึงต้องรอมติจากคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงชี้ว่าจะสั่งให้ ผู้ประกอบการแก้ไขคำโฆษณาในประเด็นใดบ้าง โดยมีผลการทดสอบจาก 3 หน่วยงานสนับสนุน และเมื่อมีคำสั่งแล้ว ผู้ประกอบการมีสิทธิจะอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใน 10 วัน ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นคำสั่งรัฐมนตรีถึงเป็นที่สิ้นสุด

อีกด้านหนึ่ง ข้อมูลการทดสอบสินค้าที่ได้พบว่าไม่ตรงตามข้อเท็จจริงและทำให้ผู้บริโภคเข้า ใจผิดนี้ ทาง สคบ. จะนำไปพิจารณาว่าเพียงพอต่อการดำเนินคดีทางอาญาตามมาตรา 47 ในพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่ ซึ่งหามีการดำเนินคดี และพบความผิดจริง ผู้ประกอบการจะได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจับทั้งปรับ

ส่วนประเด็นเรื่องการลงโฆษณา ซึ่งขณะนี้ถูกระงับอยู่นั้น ผู้ประกอบการต้องรอมติของบอร์ดขายตรงฯ ก่อน ว่าจะให้แก้ไขถ้อยคำใดบ้าง และเมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว และต้องการออกโฆษณาใหม่ควรขอความเห็นของบอร์ดขายตรงก่อนเพื่อความชัดเจน

อีกด้านหนึ่ง สืบเนื่องจากประเด็นเรื่องกะทะโคเรียคิง รองเลขาธิการ สคบ. เผยด้วยว่า หลังจากนี้จะมีการหารือร่วมกับสมาคมนักการตลาดขายตรง สมาคมนักการตลาด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. รวมถึงตำรวจ เพื่อวางกรอบแนวทางการโฆษณาตั้งราคาสินค้า โดยจะมีการประชุมนัดแรกวันที่ 30 พฤษภาคมนี้

 

ข้อมูลจาก Voice TV

พิมพ์ อีเมล

Banner Food
Banner Safethaibus
Creditcard
Indy
Inside
Union
จดหมายบอกเลิกสัญญา
Seacc
Banner Ci