Black Ribbon

ผู้ใช้รถฟอร์ด 400 คันฟ้องศาล ฐานจำหน่ายรถยนต์ไร้มาตรฐาน

600404 fordcar
รายงานข่าวจากสำนักข่าวสปริงนิวส์ เปิดเผยถึงการรวมตัวของผู้บริโภค โดยนายเกรียงไกร นาควะรี ทนายความ นำกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ฟอร์ด กว่า 50 คน ซึ่งเป็นตัวแทนผู้เสียหายจากการใช้รถยนต์ฟอร์ด รุ่นเฟียสต้าและรุ่นโฟกัส 400 คัน เป็นโจทย์ยื่นฟ้องศาลแพ่ง เพื่อสู้คดีกับ บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากจำหน่ายรถยนต์ไร้มาตรฐาน ไม่เป็นไปตามคำโฆษณา และทำให้ผู้บริโภคเสี่ยงอันตราย

​นายกอร์ปศักดิ์ นุ่มน้อย แกนนำกลุ่มเหยื่อรถยนต์ ผู้เสียหายจากการใช้รถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด รุ่นเฟียสต้า กล่าวว่า เหตุผลวันนี้ เพื่อขอให้ศาลคุ้มครองและรับฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่ม กรณีที่บริษัทฟอร์ดจำหน่ายรถยนต์ไม่ได้มาตรฐาน ไม่เป็นไปตามคำโฆษณา ทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อน ประสบปัญหาในการใช้รถยนต์ เมื่อเทียบกับรถยนต์ยี่ห้ออื่นทั่วไป ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ใช้รถฟอร์ดทั้งสองรุ่นประสบปัญหารถยนต์ชำรุดบกพร่องในลักษณะเดียวกันเป็นจำนวนมาก ผู้บริโภคที่ประสบปัญหาจึงรวมตัวกันเพื่อฟ้องร้ององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งหากศาลแพ่งรับฟ้องคดีนี้ให้เป็นการดำเนินคดีแบบกลุ่ม ก็จะถือเป็นคดีแบบกลุ่มคดีแรกของประเทศไทย

และหากศาลจะคุ้มครองโดยรับเป็นคดีแบบกลุ่ม เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา ช่วยให้พวกเราไม่ต้องแบกภาระหนักในการต่อสู้คดีที่พวกเราเป็นผู้เสียหาย และหากศาลมีคำพิพากษาคดีแบบกลุ่ม คำพิพากษานั้นก็จะมีผลคุ้มครองผู้เดือดร้อนจากการใช้สินค้าตัวเดียวกันนี้อย่างทั่วถึงด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม >> สำนักข่าวสปริงนิวส์ 

พิมพ์อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Banner Food
Banner Safethaibus
Creditcard
Indy
Inside
Union
จดหมายบอกเลิกสัญญา
Seacc
Banner Ci