บริการสุขภาพและสาธารณสุข

จับตาปรับร่าง กม.บัตรทอง ไม่ดีต่อใจ "ภาคประชาชน" เจอเผาพริกเกลือ มอบพวงหรีด

600713 news1

กลุ่มคนรักหลักประกันฯ ปักหลักหน้า สป.สธ. จับตารอผลประชุมปรับปรุงร่างกฎหมายบัตรทอง หลังจัดเวทีประชาพิจารณ์ 5 ประเด็นเห็นต่าง เป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือไม่ ลั่นผลไม่ดีเตรียมสาปแช่งเผาพริกเกลือ มอบพวงหรีด

รายงานข่าว MGR Online วันที่13 ก.ค. ระบุว่ากลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ นำโดยนายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ น.สงสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันฯ และนายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย เดินทางมาบริเวณหน้าอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) เพื่อติดตามผลสรุปการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... หรือร่างกฎหมายบัตรทอง ที่มี รศ.วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน ซึ่งเป็นการพิจารณาปรับปรุงร่างครั้งสุดท้ายหลังจากจัดเวทีรับฟังความเห็น เพื่อสรุปส่ง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 19 ก.ค. 2560

นายอภิวัฒน์ กล่าวว่า กลุ่มคนรักหลักประกันฯ มาติดตามผลสรุปของร่างกฎหมายบัตรทองว่า จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือไม่ โดยเฉพาะ 5 ประเด็นเห็นต่างที่ยังไม่ควรเดินหน้าต่อคือ 1.การแยกเงินเดือนบุคลากรสาธารณสุขออกจากงบเหมาจ่ายรายหัว 2.การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่เดิมให้ สปสช.จัดซื้อดีอยู่แล้ว 3.ประเด็นร่วมจ่ายที่ยังคงไว้ในร่างกฎหมาย 4.สัดส่วนบอร์ด สปสช.ที่เพิ่มผู้บริการมากกว่าประชาชน และ 5. คำนิยามที่ไม่ควรเพิ่มคำว่า "เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ" เพราะจะเป็นการจำกัดความหมายด้านการสนับสนุน ส่งเสริม การจัดบริการ

600712 news2

นายอภิวัฒน์ กล่าวว่า หากผลการประชุมออกมาดี ก็จะมอบผลไม้ อาทิ เงาะ มังคุด ให้แก่กรรมการแสดงความดีใจที่เห็นแก่ประชาชน แต่หากผลออกมาไม่ดีแก้กฎหมายแล้วแย่ ก็จะสาปแช่งเผาพริกเกลือ มีพวงหรีดมาไว้อาลัยแก่กรรมการทุกคน จึงหวังว่ากรรมการจะมีความรู้แจ้งเห็นธรรมว่าอะไรควรทำเพื่อประชาชน

พิมพ์ อีเมล

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Chaladsue Banner
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา