บริการสุขภาพและสาธารณสุข

หมอมงคลเสนอเริ่มพิจารณาแก้กฎหมายบัตรทองใหม่ ทำกระบวนรับฟังให้ดีขึ้น นี่คือเรื่องชีวิต ไม่ใช่เรื่องการเมือง

mongkon docter"ผมเคยเขียนลง fb ขอบคุณลุงตู่ที่สัญญาว่า จะไม่เลิกระบบบัตรทอง และให้ข้อมูลด้วยความเคารพเรื่องความกังวลที่ประชาชนมีต่อการแก้กฎหมายบัตรทองในครั้งนี้ ในสองเรื่องหลักคือ

1) การเพิ่มกรรมการบอร์ดที่เป็นฝ่ายผู้ให้บริการเข้าไป7คนและขณะเดียวกันลดตัวแทนองค์กรปกครองส่วนทัองถิ่นลง ทำให้กรรมการบอร์ดเอียงไปทางฝ่ายผู้ให้บริการ ซึ่งประชาชนเกรงว่าการพิจารณาจะเอียงไปทางให้ประโยชน์ต่อสถานบริการ ได้งบประมาณไปแล้วจะให้บริการน้อยเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ให้บริการ ขัดต่อหลักการสำคัญคือ Provider-Perchaser Split ที่กฎหมายเดิมกำหนดไว้ดีแล้ว

2) แยกเงินเดือนออกมาจากงบประมาณรายหัว ยกไปให้กระทรวงสาธารณสุขบริหาร แทนที่จะให้ไปตามที่อยู่ของประชาชน จะทำให้ผู้ให้บริการมากองอยู่ในเมืองใหญ่ๆจนล้น แต่คนในชนบทขาดแคลน จะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งกฎหมายเดิมได้ป้องกันเอาไว้ดีแล้ว

การแก้กฎหมายที่ใช้งานมานาน 15 ปีใหัทันสมัยเป็นสิ่งที่ดีครับ แต่จำเป็นต้องคงหลักการดีๆเอาไว้

โครงการบัตรทองเริ่มที่กระทรวงสาธารณสุข ไม่ใช่พรรคการเมือง แต่ต้องให้การเมืองเคาะ ไม่ใช่ประชานิยม แต่ให้สิทธิประชาชนผู้เสียภาษี ทำให้ครัวเรือนล้มละลายจากการรักษายามป่วยรุนแรงลดลงเหลือ 2.3% (ยังล้มละลายอยู่)

ประชาชนประท้วงในการทำประชาพิจารณ์กฎหมายที่จะแก้เพราะไม่พอใจในขบวนการที่ทำ ไม่ยอมให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในข้อกังวลหลักๆที่เขามีอยู่

ประชาชนรู้เรื่องกฎหมายบัตรทองดี เพราะกฎหมายฉบับนี้ประชาชนมีส่วนร่วมมาแต่ต้น ข้าราชการบางคนอาจรู้เรื่องนี้น้อยกว่าเขา เพราะความจำเป็นต้องมี และคุณค่าของกฎหมายต่อคนที่อยู่คนละชั้นต่างกันมาก

เรื่องนี้เป็นเรื่องของชีวิต ของครอบครัว ไม่เกี่ยวกับพรรคการเมือง การเมืองไม่เกี่ยวครับ แทนที่จะส่งทหารตำรวจไปกดดันประชาชน น่าจะไปพิจารณาร่างกฎหมายเสียใหม่ และทำกระบวนการประชาพิจารณ์ให้เหมาะสมจะดีกว่ามากครับ"

จากใจ นพ.มงคล ณ สงขลา
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
18 มิ.ย.60

 

ภาพประกอบจาก มติชน

พิมพ์ อีเมล

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Chaladsue Banner
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา