บริการสุขภาพและสาธารณสุข

ภาคปชช.เชียงใหม่ walk out เวทีแก้กม.บัตรทอง

600611 w

คณะอนุกรรมการดำเนินการประชาพิจารณ์ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ประเด็นปรับแก้ไข พรบ.หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเครือข่ายภาคประชาชนได้ walk out จากเวที เช่นเดียวกับภาคใต้

รายงานข่าวจาก Voice TV เครือข่ายภาคประชาชนภาคเหนือ walk out เวทีรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเปิดเวทีรับฟังในพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยสะท้อนว่า คณะอนุกรรมการดำเนินการประชาพิจารณ์ จำกัดการเข้าถึงเวทีรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มชาติพันธุ์ และผู้ที่ไม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต เปิดโอกาสให้ตัวแทนภาคประชาชนเพียง 300 คน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเท่านั้น พร้อมอ่านแถลงการณ์เรียกร้องกระบวนการมีส่วนร่วม

ตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพภาคเหนือ กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับการปรับแก้สัดส่วนคณะกรรมการยกร่าง ที่มีภาคประชาชนเพียง 2 คน ซื้อเอื้อให้กับผู้ให้บริการถึง 12 คน และตั้งข้อสังเกตถึงความเร่งรีบแก้พรบ. ทั้งคำนิยาม คำว่า สถานบริการ ที่อาจริดรอนสิทธิสถานพยาบาลชุมชน และยืนกรานว่าการจัดซื้อยา ควรเป็นอำนาจของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ป้องกันปัญหาประชาชนเข้าถึงยาราคาแพง เช่น กลุ่มฟอกไต และมีอีกหลายมาตราที่ปรับแก้ และแย่ลง

ด้านรองศาสตราจารย์ วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานยกร่างพรบ.หลักประกันสุขภาพฯฉบับใหม่ ยืนยันว่า สิทธิ 30 บาทเหมือนเดิมทุกประการ แต่แก้ให้มีความคล่องตัว ส่วนภาค ปชช.ที่ walk out ทั้งภาคเหนือและภาคใต้บอกว่า เวทีเป็นเพียงพิธีกรรม ขอให้เชื่อใจว่า จะมีการรวบรวมทุกการแสดงความคิดเห็นเผยแพร่สาธารณะ ตามมาตรา 77

ส่วนข้อเสนอเพิ่มสัดส่วนภาคประชาชนในคณะกรรมการยกร่าง ทางคณะกรรมการจะนำไปพิจารณาว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ ทั้งนี้ระบุว่า พรบ. ยังมีโอกาสปรับแก้ในหลายขั้นตอน ซึ่งยังมีเวทีปรึกษาสาธารณะที่เครือข่ายประชาชนสามารถเข้าร่วม อย่างไรก็ตาม ภาคประชาชนภาคเหนือ ย้ำว่า ให้ยุติการปรับแก้ที่ภาคประชาชน เนื่องจากไม่ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น ไม่เช่นนั้นจะรวมตัวยื่นฟ้องศาลปกครอง

ข้อมูลจาก Voice TV 

พิมพ์ อีเมล

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Chaladsue Banner
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา