บริการสุขภาพและสาธารณสุข

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ จี้ ‘ปิยะสกล’ กล้าแก้กฎหมายให้ สปสช.จัดซื้อยาร่วม – ต่อรองราคายา เพื่อประโยชน์ประชาชน

600802 newsกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพเสนอให้หมอปิยะสกลผ่าทางตัน ต้องแก้กฎหมายให้ สปสช.ดำเนินการได้ กรณีการจัดซื้อยาร่วมที่ สตง.ชี้ว่าบอร์ดหลักประกันสุขภาพฯ ไม่มีอำนาจดำเนินการ เนื่องจากไม่กำหนดในกฎหมาย แม้ที่ผ่านมา 10 ปีได้ดำเนินการจัดซื้อมาโดยตลอดในกลุ่มยาที่จำเป็น ยาต้านไวรัสเอชไอวี ยาบัญชี จ.2 ในบัญชียาหลักแห่งชาติที่ส่วนใหญ่เป็นยารักษามะเร็ง ยาละลายลิ่มเลือด ตลอดจนยาแก้พิษ วัสดุการแพทย์ เช่น ขดลวดขยายหลอดเลือดหัวใจ น้ำยาล้างไต

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

กก.สปสช.ภาค ปชช.เสนอ รมว.สธ.แก้ กม.บัตรทองประเด็นที่ต้องใช้คำสั่ง คสช.แก้ ส่วนที่เห็นต่างให้ศึกษาเพิ่ม

600724 newsกรรมการภาคประชาชนในบอร์ดหลักประกันสุขภาพและบอร์ดควบคุมคุณภาพบริการสาธารณสุข สปสช.ยื่นหนังสือถึง รมว.สธ. เสนอให้แก้กฎหมายบัตรทองตามคำสั่ง คสช.ที่ 37/2559 และเพิ่มเติมให้ สปสช.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นภายใต้กลไกการมีส่วนร่วม ส่วนประเด็นที่ยังเห็นต่างขอให้ชะลอและศึกษาวิจัยเพิ่มเติมก่อน ชี้เป็นประเด็นอ่อนไหว จะนำไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เครือข่ายประชาชน จ.กาฬสินธุ์ ยื่นหนังสือ ถึงนายกรัฐมนตรี ให้ยุติกระบวนการแก้ไขกฎหมายบัตรทอง

600718 news1

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๑๐ น. ที่ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน (เครือข่ายผู้หญิง)จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนเครือข่ายเยาวชนและผู้แทนเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี จ.กาฬสินธุ์ นำโดยนายทรัพย์สุริยา อุทโท ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรื่องขอให้ยุติกระบวนการแก้ไขกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีนายมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และหัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับหนังสือพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเนื้อหาที่ประชาชนจะเสียประโยชน์จากการแก้ไข พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พศ.๒๔๕๔ หรือกฎหมายบัตรทอง 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา