Black Ribbon

บริการสุขภาพและสาธารณสุข

กก.สปสช.ภาค ปชช.เสนอ รมว.สธ.แก้ กม.บัตรทองประเด็นที่ต้องใช้คำสั่ง คสช.แก้ ส่วนที่เห็นต่างให้ศึกษาเพิ่ม

600724 newsกรรมการภาคประชาชนในบอร์ดหลักประกันสุขภาพและบอร์ดควบคุมคุณภาพบริการสาธารณสุข สปสช.ยื่นหนังสือถึง รมว.สธ. เสนอให้แก้กฎหมายบัตรทองตามคำสั่ง คสช.ที่ 37/2559 และเพิ่มเติมให้ สปสช.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นภายใต้กลไกการมีส่วนร่วม ส่วนประเด็นที่ยังเห็นต่างขอให้ชะลอและศึกษาวิจัยเพิ่มเติมก่อน ชี้เป็นประเด็นอ่อนไหว จะนำไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เครือข่ายประชาชน จ.กาฬสินธุ์ ยื่นหนังสือ ถึงนายกรัฐมนตรี ให้ยุติกระบวนการแก้ไขกฎหมายบัตรทอง

600718 news1

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๑๐ น. ที่ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน (เครือข่ายผู้หญิง)จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนเครือข่ายเยาวชนและผู้แทนเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี จ.กาฬสินธุ์ นำโดยนายทรัพย์สุริยา อุทโท ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรื่องขอให้ยุติกระบวนการแก้ไขกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีนายมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และหัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับหนังสือพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเนื้อหาที่ประชาชนจะเสียประโยชน์จากการแก้ไข พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พศ.๒๔๕๔ หรือกฎหมายบัตรทอง 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพเตือน ยิ่งรีบดันร่าง กม.บัตรทอง รัฐบาลเสี่ยงทำผิดรัฐธรรมนูญ

600717 news2เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 60) กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพติดตามการหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างตัวแทนประชาชนในกรรมการหลักประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) และตัวแทนกรรมการพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ...

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Banner Food
Banner Safethaibus
Creditcard
Indy
Inside
Union
จดหมายบอกเลิกสัญญา
Seacc
Banner Ci