บริการสุขภาพและสาธารณสุข

สปสช.ค้านโอนสิทธิบัตรทอง

บอร์ดสปสช. มีมติคัดค้านมติครม. ให้ขยายสิทธิผู้ประกันตนไปถึงคู่สมรสและบุตร

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

นักวิชาการแนะครม.ทบทวนมติขยายประกันสังคมครอบคลุมบุตร-คู่สมรสไม่เกิดประโยชน์ หวั่นระบบบัตรทองล้ม

นักวิชาการสุขภาพฟันธงชี้เกาไม่ถูกที่คัน ให้รัฐบาลทบทวนมติ ครม.ขยายสิทธิประกันสังคมครอบคลุมบุตร-คู่สมรส ไม่เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยบัตรทอง แนะปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพจะดีกว่า หวั่นทำระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าล้ม

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

สปส.พร้อมจ่ายค่ามะเร็ง

สปส. พร้อมจ่ายส่วนเกินค่ารักษาผ่ามะเร็ง หากผู้ป่วยเข้าให้รายละเอียด

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา