บริการสุขภาพและสาธารณสุข

แพทยชนบทลั่นไม่ตั้งแง่ ยินดีต้อนรับ “จุรินทร์” นั่งกระทรวงหมอ

แพทยชนบทลั่นไม่ตั้งแง่ ยินดีต้อนรับ “จุรินทร์” นั่งกระทรวงหมอ พร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานเหมือนเดิม ขณะที่ภาคประชาชนขานรับเชื่อไม่กวาดปัญหาซุกพรม

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ถึงคราวต้องมีกองทุนช่วยเหลือผูป่วย

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งผลักดันออกกฎหมายกองทุนคุ้มครองผู้เสียหายจากบริการสาธารณสุข และควรให้สำนักงานกองทุนเป็นอิสระจากกระทรวงสาธารณสุข ไม่เห็นด้วยที่กองทุนจะขึ้นกับกรมสนับสนุนบริการสาธารณสุข

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

5วันรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย-ตาย279เจ็บ3พัน

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่ นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย แถลงข่าวสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำวันที่ 2 ม.ค. ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของการรณรงค์ "7 วันขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชัน"

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา