บริการสุขภาพและสาธารณสุข

เครือข่ายผู้เสียหายฯจี้สธ.ผลักก.ม.คุ้มครองผู้ป่วย

เครือข่ายผู้เสียหายฯ บุก สธ. จี้ “จุรินทร์” ผลักดันร่าง ก.ม.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข เพื่อเร่งตั้งกองทุนชดเชยความเสียหายเฉพาะกิจเพื่อช่วยผู้ป่วยเบื้องต้น ด้าน “จุรินทร์” รับปากเดินหน้า ย้ำเป็น 1 ใน 10 นโยบายที่ให้ความสำคัญ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

แพทยชนบทลั่นไม่ตั้งแง่ ยินดีต้อนรับ “จุรินทร์” นั่งกระทรวงหมอ

แพทยชนบทลั่นไม่ตั้งแง่ ยินดีต้อนรับ “จุรินทร์” นั่งกระทรวงหมอ พร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานเหมือนเดิม ขณะที่ภาคประชาชนขานรับเชื่อไม่กวาดปัญหาซุกพรม

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ถึงคราวต้องมีกองทุนช่วยเหลือผูป่วย

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งผลักดันออกกฎหมายกองทุนคุ้มครองผู้เสียหายจากบริการสาธารณสุข และควรให้สำนักงานกองทุนเป็นอิสระจากกระทรวงสาธารณสุข ไม่เห็นด้วยที่กองทุนจะขึ้นกับกรมสนับสนุนบริการสาธารณสุข

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Chaladsue Banner
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา