Black Ribbon

ยื่นคัดค้านคำขอสิทธิบัตรยาโซฟอสฯ ฉบับ 3ซัด คสช. อันตราย! ยังไม่ทิ้งความคิดปล่อยผีสิทธิบัตรยา

600411 picตัวแทนมูลนิธิเข้าถึงเอดส์และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ยื่นคำคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรยารักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีเป็นฉบับที่ 3 ต่อสำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หวังสกัดกั้นสิทธิบัตรด้อยคุณภาพ เพื่อให้ยาชื่อสามัญในยาชนิดเดียวเข้ามาแข่งขันและราคาถูกลง

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

มติยกเลิกใช้ยาฆ่าแมลง2ตัว

600426 foodคกก.ขับเคลื่อนแก้ปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง มีมติเตรียมยกเลิกสารเคมี 2 ชนิดอันตราย พาราควอต และคลอร์โพริฟอส ภายใน 2 ปี หรือภายใน 1 ธ.ค.62 เลิกใช้เด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

สคบ.สุ่มตรวจหายาฆ่าแมลงในปลาสลิด หลังคนร้องเรียนอื้อ

600330 fish

สคบ. สุ่มตรวจหายาฆ่าแมลง-ฟอร์มาลินในปลาสลิด หลังคนร้องเรียนอื้อ หวั่นอันตรายต่อผู้บริโภค ชี้ถ้าตรวจเจอให้แก้ไข ถ้าไม่แก้เจอสั่งเลิกขาย

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Banner Food
Banner Safethaibus
Creditcard
Indy
Inside
Union
จดหมายบอกเลิกสัญญา
Seacc
Banner Ci