ขอนแก่นเสริมศักยภาพผู้บริโภค-หน่วยงานรัฐ เฝ้าระวังจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับจังหวัด

601204 news1
เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๖๐  สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่นร่วมกับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือของเครือข่ายภาครัฐ ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคอุ่นใจ จ.ขอนแก่น 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ศาลสูงในลอส แองเจลิส เคาน์ตี ตัดสินให้บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จ่ายเงินชดเชยเป็นจำนวน 417 ล้านดอลลาร์ ทำป้าวัย 62 เป็นมะเร็งรังไข่

601130 newsทั้งนี้ คณะลูกขุนตัดสินให้บริษัทจอห์นสันจ่ายเงินชดเชยความเสียหายจำนวน 70 ล้านดอลลาร์แก่นางอีเชเวอร์เรีย รวมทั้งเงินจำนวน 347 ล้านดอลลาร์เพื่อเป็นการลงโทษต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ส่อง GMO เพื่อนบ้าน กับความท้าทาย เทคโนโลยีเกษตรอาเซียน อนาคตแรงงานเกษตรลด?

inv04231160p1 728x526
ปัจจุบันเกษตรกรรม คือความท้าทายความมั่นคงด้านอาหารนานาประเทศ เนื่องจากต้องปรับให้สอดรับกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ประกอบกับองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ประเมินว่าในห้วงศตวรรษที่ 21 อาหารจะสามารถหล่อเลี้ยงประชากรโลก 9 พันล้านคนได้อย่างไร หากในอนาคตปี 2050 โลกต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทุกมิติ จึงนับเป็นเรื่องที่ตื่นตัวสำหรับภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม เกษตรกร ต้องร่วมมือกันกำหนดทิศทาง

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา