Black Ribbon

สปสช.ดึง 2 ยาจิตเวชแพง เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ

มติบอร์ด สปสช.เสนอนำยาจิตเวชราคาแพง 2 รายการ เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ  

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

อย.เอาผิดสาหร่ายทะเลปรุงรสนำเข้าจากจีน ตะกั่วเกินมาตรฐาน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์16 ธันวาคม 2551 18:22 น.
 
       อย.เอาผิดบริษัทนำเข้าอาหารผิดมาตรฐาน “สาหร่ายปรุงรส” ตะกั่วสูง “กุ้ง” พบสารกลุ่มไนโทรฟิวแรนส์ “พุทราเชื่อม พุทราแห้ง”-“เห็ดหอมตากแห้ง“-“หูฉลาม” ปรอทเพียบ  
       
       นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินการกับผู้กระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ในลักษณะความผิดฐานนำเข้าเพื่อจำหน่ายอาหารผิดมาตรฐาน ดังนี้ 1.บริษัท แคปปิตัส เทรดดิ้ง เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการนำเข้าพร้อมเก็บตัวอย่างอาหาร “สาหร่ายทะเลปรุงรส รสเข้มข้น (ตราซาลิมิ)” ซึ่งนำเข้าจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนส่งตรวจวิเคราะห์ ปรากฏผลวิเคราะห์ พบตะกั่วสูงเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด จึงเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 10,000 บาท 2.บริษัท รัศมีมารีนโปรดักส์ จำกัด โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการนำเข้าพร้อมเก็บตัวอย่างอาหาร “กุ้ง” ซึ่งนำเข้าจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งตรวจวิเคราะห์ ปรากฏผลวิเคราะห์ พบสารกลุ่มไนโทรฟิวแรนส์ (3-อะมิโน-2-ออกซา-โซลิดิโนน (AOZ)) สูงเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ได้มีการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 10,000 บาท
       
       3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์รุ่งเรืองกิจ 2006 เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการนำเข้าพร้อมเก็บตัวอย่างอาหาร “พุทราเชื่อม (Preserved Date)” และ “พุทราแห้ง (Red Date Without Stone)” ซึ่งนำเข้าจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งตรวจวิเคราะห์ ปรากฏผลวิเคราะห์ พบปรอทสูงเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ได้เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 10,000 บาท 4.บริษัท เชียงล้ง อินเตอร์เทรด จำกัด เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการนำเข้าพร้อมเก็บตัวอย่างอาหาร “เห็ดหอมตากแห้ง (DRIED MUSHROOM)” ซึ่งนำเข้าจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 ครั้ง ได้นำส่งตรวจวิเคราะห์ ปรากฏผลวิเคราะห์ พบปรอทสูงเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด มีการเปรียบเทียบปรับทั้ง 2 ครั้ง ครั้งละ 10,000 บาท
       
       5.บริษัท วี พี มารีน โปรดักส์ จำกัด เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการนำเข้าพร้อมเก็บตัวอย่างอาหาร “หูฉลาม” ซึ่งนำเข้าจากประเทศฮ่องกง ส่งตรวจวิเคราะห์ ปรากฏผลวิเคราะห์ พบปรอทสูงเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด มีการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 10,000 บาท
       
       ส่วนความผิดฐานนำเข้าเพื่อจำหน่ายอาหารฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุข มี1 แห่ง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสท์เวสเทรดดิ้งแอนด์เอเย่นซีส์ โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการนำเข้าพร้อมเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหาร “เบก้าซุปเปอร์ไลท์ ผลิตภัณฑ์สำหรับแต่งหน้าขนมปัง (BEGA SUPER LIGHTS)” ซึ่งนำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย ส่งตรวจวิเคราะห์ ปรากฏผลวิเคราะห์พบวัตถุเจือ-ปนอาหารประเภทกรดซอร์บิก โดยผู้นำเข้ามิได้ขอความเห็นชอบการใช้จาก อย.จึงได้เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 4,000 บาท

พิมพ์อีเมล

องค์กรเครือข่ายต้านจีเอ็มโอ ยื่นหนังสือค้านทดลองปลูกจีเอ็มโอในไร่นา

27 สิงหาคม 2550

 

เรื่อง ขอให้ยับยั้งการทดลองจีเอ็มโอในระดับไร่นา(Field Trial)
เรียน ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Banner Food
Banner Safethaibus
Creditcard
Indy
Inside
Union
จดหมายบอกเลิกสัญญา
Seacc
Banner Ci