ไทยแพนพบการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักไฮโดรโปนิกส์สูงกว่าผักทั่วไป

0009
ไทยแพนพบการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักไฮโดรโปนิกส์สูงกว่าผักทั่วไป ชี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเฝ้าระวังการตกค้างของไนเตรทอย่างเข้มงวด

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

คอบช.ชวนตอบแบบสอบถาม การพัฒนาการกำกับดูแลโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง

610116 ad
เชิญชวนนิสิต นักศึกษา และทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อให้เกิดคลังข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไว้ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ และข้อความโฆษณาว่าเกินจริงหรือไม่

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบแหนม ปลาส้มและไส้กรอกอีสานปนเปื้อนร้อยละ 20

610110 newsfood
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตรวจผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนมีปนเปื้อนร้อยละ 20 เดินหน้ายกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารชุมชนที่เป็นของฝาก อาหารพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์โอท็อป ให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา