Black Ribbon

เครือข่ายผู้ป่วยฯ ร้อง ‘ประยุทธ์’ แก้กฎหมายให้ สปสช.จัดซื้อยา

600411 newsya
เมื่อวันที่ 11 เมษายน เครือข่ายพลเมืองขับเคลื่อนด้านสิทธิสุขภาพ (Healthy Forum) ยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้านการจัดซื้อยา ผ่านทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

ยื่นคัดค้านคำขอสิทธิบัตรยาโซฟอสฯ ฉบับ 3ซัด คสช. อันตราย! ยังไม่ทิ้งความคิดปล่อยผีสิทธิบัตรยา

600411 picตัวแทนมูลนิธิเข้าถึงเอดส์และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ยื่นคำคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรยารักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีเป็นฉบับที่ 3 ต่อสำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หวังสกัดกั้นสิทธิบัตรด้อยคุณภาพ เพื่อให้ยาชื่อสามัญในยาชนิดเดียวเข้ามาแข่งขันและราคาถูกลง

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

สคบ.สุ่มตรวจหายาฆ่าแมลงในปลาสลิด หลังคนร้องเรียนอื้อ

600330 fish

สคบ. สุ่มตรวจหายาฆ่าแมลง-ฟอร์มาลินในปลาสลิด หลังคนร้องเรียนอื้อ หวั่นอันตรายต่อผู้บริโภค ชี้ถ้าตรวจเจอให้แก้ไข ถ้าไม่แก้เจอสั่งเลิกขาย

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Banner Food
Banner Safethaibus
Creditcard
Indy
Inside
Union
จดหมายบอกเลิกสัญญา
Seacc
Banner Ci