ส่อง GMO เพื่อนบ้าน กับความท้าทาย เทคโนโลยีเกษตรอาเซียน อนาคตแรงงานเกษตรลด?

inv04231160p1 728x526
ปัจจุบันเกษตรกรรม คือความท้าทายความมั่นคงด้านอาหารนานาประเทศ เนื่องจากต้องปรับให้สอดรับกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ประกอบกับองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ประเมินว่าในห้วงศตวรรษที่ 21 อาหารจะสามารถหล่อเลี้ยงประชากรโลก 9 พันล้านคนได้อย่างไร หากในอนาคตปี 2050 โลกต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทุกมิติ จึงนับเป็นเรื่องที่ตื่นตัวสำหรับภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม เกษตรกร ต้องร่วมมือกันกำหนดทิศทาง

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

สช.ค้านกรมวิชาการเกษตร ต่ออายุการใช้ “พาราควอต”

pondej23
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติไม่เห็นด้วยกรมวิชาการเกษตร ต่ออายุการใช้ “พาราควอต” ทั้งที่รู้เป็นสารเคมีอันตราย ขัดมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติซึ่งทุกภาคส่วนทั่วประเทศร่วมกำหนดและขับเคลื่อน ด้านอนุกรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ ปลุกสังคมไทยลุกขึ้นต้าน เพื่อร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ ยันผลการศึกษายืนยันชัดทำลายสุขภาพ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

อย.เผยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “PAYA SLIM PLUS” มีสารอันตราย “ไซบูทรามีน

601101
รายงานข่าวจากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เผยว่า ได้เข้าตรวจสอบสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “PAYA SLIM PLUS” ที่โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณลดความอ้วน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา