ผู้บริโภคกาฬสินธุ์ เสนอ สปช. หนุนองค์การอิสระ

วันที่  21  พฤศจิกายน  2557  เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ยื่นหนังสือต่อ นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน สภาปฏิรูปจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่ สำนักงาน กกต. จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผู้บริโภคเสนอกรอบรธน.ปฏิรูปประเทศ ร้องรัฐผ่านกม.องค์การอิสระผู้บริโภค พร้อมยุติการจับกุม

155456

องค์กรผู้บริโภคเสนอกรอบรัฐธรรมนูญ และเรียกร้องให้รัฐบาลผ่านกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมเรียกร้องให้ยุติการจับกุมบุคคล กลุ่ม องค์กร ที่รณรงค์ปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอต่อการปฏิรูปประเทศ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา