กสทช.เรียก3ค่ายมือถือคุมบริการ ห้ามคิดค่าโทร.3Gเกิน76สต.

“บอร์ด กทค.” เรียกผู้ชนะประมูล 3G ทั้ง 3 ราย มาทำความตกลงในสัปดาห์หน้า โดยกำหนดให้คิดค่าบริการค่าโทร.ต่อนาทีให้ต่ำกว่าค่าบริการในปัจจุบัน 15-20% คาดว่า จะมีผลก่อนออกใบอนุญาตในกลางเดือนมกราคมปีหน้า ขณะเดียวกันเตรียมกำหนดค่าบริการสำหรับการใช้อินเตอร์เนตบนมือถือด้วย

 

พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.)เปิดเผยว่า ที่ประชุม บอร์ด กทค.เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมามีมติเห็นชอบให้ สำนักงาน กสทช.ไปกำหนดอัตราขั้นสูงชั่วคราวสำหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1GHz

โดยสัปดาห์หน้าจะเชิญผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้ชนะประมูลทั้ง 3 ราย ประกอบด้วย บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (ในเครือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส หรือ เอไอเอส) บริษัท ดีแทค เน็ทเวอร์ค จำกัด (ในเครือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือ ดีแทค) และ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด (ในเครือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น) เพื่อมากำหนดอัตราขั้นสูงชั่วคราวของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G เฉพาะการให้บริการด้านเสียง (วอยซ์)

ส่วนการกำหนดอัตราค่าบริการสื่อสารข้อมูล (ดาต้า) เช่น การใช้บริการอินเตอร์เนต ยังไม่มีการกำหนดในขณะนี้ โดย
ในอนาคตจะกำหนดค่าบริการในอัตราขั้นสูงแบบถาวร ทั้งนี้ บอร์ดกทค.จะประชุมอีกครั้งภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555

“เชื่อว่าผู้ประกอบการจะให้ความร่วมมือในการใช้อัตราขั้นสูงชั่วคราวโดยจะ ประกาศใช้ให้ทันก่อนที่จะให้ใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการทั้ง 3 ราย ภายในวันที่ 18 มกราคม 2556” พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าว

สำหรับการกำหนดอัตราขั้นสูงชั่วคราวดังกล่าว จะเป็นการกำหนดราคาที่การให้บริการที่ต่ำกว่าการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อน ที่ระบบ 2G ที่เดิมอยู่ในอัตรา 99 สต./นาที โดยมอบหมายให้ สำนักงาน กสทช. ซึ่งประกอบด้วย คณะทำงานกลุ่มงานกฎหมาย,กลุ่มงานค่าธรรมเนียมเลขหมาย, กลุ่มงาน กสทช.โดยมี นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เป็นผู้จัดประชุมเรียกกลุ่มงานดังกล่าว

พ.อ.เศรษฐพงค์กล่าวว่า ในส่วนผู้ประกอบการทั้ง 3 ราย จะต้องส่งรายงาน อาทิ เงินลงทุน, ค่าโครงข่าย, และระบบเชื่อมโยง เพื่อให้กสทช.รับทราบต้นทุนบริการ ขณะที่ กสทช. จะร่วมกับสถาบันการศึกษา หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อประชุมหารือ และหาข้อเสนอแนะการกำหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงแบบชั่วคราว เพื่อประกาศกำหนดอัตราขั้นสูงชั่วคราว ที่สอดคล้องกับต้นทุน ตามรายงานการศึกษาของสถาบันที่เข้าร่วม

ต่อจากนั้น กสทช. จะพิจารณาผลการศึกษา รายงาน และข้อเสนอแนะ จากสถาบันการศึกษา และบริษัทที่ปรึกษา เพื่อสรุปการกำหนดอัตราขั้นสูงชั่วคราว ซึ่งคาดว่า จะดำเนินการได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม ก่อนประกาศเกณฑ์การกำหนดอัตราขั้นสูงอย่างเป็นทางการได้กลางเดือนธันวาคม 2555

แหล่งข่าวจากกสทช.กล่าวว่า ในเบื้องต้นค่าบริการด้านเสียงหรือค่าโทร.มือถือปัจจุบันอยู่ที่ไม่เกิน 99 สต./นาที ดังนั้นค่าโทร.บนโครงข่าย 3G จะต้องไม่เกิน 76 สต./นาที และปัจจุบัน พบว่า ต้นทุนผู้ประกอบการในระบบ 2G ในส่วนของค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (อินเตอร์คอนเน็คชั่นชาร์จ) อยู่ที่ 50 สต./นาที จึงคาดว่าอัตราการให้บริการด้านเสียงสามารถปรับลดลง จาก 99 สต.ลงอีกร้อยละ 15-20 ได้อย่างแน่นอน ประกอบกับบริการในระบบ 3G ของ กสทช.ไม่ต้องเสียค่าสัมปทานให้ บริษัท ทีโอทีกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม เหมือนระบบ 2G อีกทั้งการให้บริการเทคโนโลยีใหม่จะต้องมีประสิทธิภาพดีกว่าเทคโนโลยีเดิม

มีรายงานข่าวจาก กสทช.แจ้งว่า การดำเนินการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และใบอนุญาตประกอบกิจการโทร คมนาคมให้แก่ผู้ผ่านการประมูลของ กสทช.จะคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ และประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น กทค.จะกำกับดูแลอัตราค่าบริการทั้งประเภทเสียง และข้อมูลของบริการ 3G บนย่านความถี่ 2.1 GHz ให้ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15-20 ของอัตราค่าบริการในปัจจุบัน

นอกจากนี้ จะกำกับดูแลให้คุณภาพการให้บริการเป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลสำหรับโครงข่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างเคร่งครัด และให้มีมาตรการติดตามคุณภาพของการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และอื่นๆ

ข้อมูลจาก นสพ.แนวหน้า 7 พ.ย.55

พิมพ์ อีเมล

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Chaladsue Banner
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา