Black Ribbon

banner page60

ผู้บริโภคภาคอีสานแนะออกเกณฑ์เลือกรถทัศนาจร ทำเช็คลิสผู้ประกอบการดี

600310 consumerkknews1
ผู้บริโภคอีสานเสนอผู้ว่าฯ ออกเกณฑ์เลือกรถทัศนาจร ตั้งคณะกรรมการเช็คลิสผู้ประกอบการดี ใช้รถโดยสารชั้นเดียว พร้อมทำประกันภัยทั้งภาคบังคับ ภาคสมัครใจทุกคันเมื่อวันที่ 10 มี.ค.60 เวลา 13.30 น. เครือข่ายผู้บริโภคภาคอีสานและ สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น นำโดยนายปฎิวัติ เฉลิมชาติ ขอยื่นแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นหาทางออกรถทัศนาจร จากอุบัติเหตุรถบัสทัศนศึกษานักเรียน ตกเหว ที่ถนนมิตรภาพสาย 304 จังหวัดปราจีนบุรี ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 6 ราย บาดเจ็บอีกกว่า 40 คน เมื่อวันที่ 9 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยมีนายปิยิ . ตลับนาค ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนรับหนังสือ

นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ นายกสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายผู้บริโภคภาคอีสาน กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางเครือข่ายฯ มีการรณรงค์สื่อสาธารณะในการไม่ควรนำรถโดยสารสองชั้นวิ่งในเส้นทางเสี่ยง เพราะมีความเสี่ยงต่อการให้เกิดอุบัติเหตุ และเก็บข้อมูลการเช่ารถทั้งขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในปี 2558 พบว่าไม่มีการใช้เอกสารประกอบการพิจารณาตัดสินใจเช่ารถโดยสารสาธารณะ โดยดูจากสภาพรถ ใช้เกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ

“ปัญหาพบอีกอย่างก็คือคนขับรถ ขับรถเร็วในบางช่วง และต้องขับรถต่อเนื่องเพราะเดินทางไกล ซึ่งหาจะพัฒนาระบบรถโดยสารไม่ประจำทาง พวกรถเช่านั้นต้องพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยเกี่ยวข้องกันหลายภาคส่วน นั่นก็คือทั้งผู้เช่ารถ หน่วยงานกำกับดูแล และผู้ประกอบการ ผู้เช่ารถ 1.ตั้งหรือคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างรถทัศนศึกษาและทำสัญญาจัดจ้างรถ 2..ต้องมีการวางแผนการจัดเดินทางร่วมกับผู้ประกอบการตั้งแต่ก่อนเดินทางไปจนสิ้นสุด รวมถึงมีแผนสำรองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 3.ทำ Check list การคัดเลือกรถทัศนาจรตั้งแต่ผู้ประกอบการที่ให้เช่ารถทัศนาจร สภาพรถผ่านการตรวจจากกรมขนส่งหรือไม่ เอกสารการทำประกันภัยต่างๆ ทั้งภาคบังคับ ภาคสมัครใจ และประกันส่วนบุคค รวมถึงพนักงานขับรถ 4. ตั้งตัวแทนดูแลความปลอดภัย ทำหน้าที่ตั้งแต่ตรวจสอบการคาดเข็มขัดนิรภัยและไม่ให้มีการดื่มสุราของผู้โดยสาร สังเกตพฤติกรรมพนักงานขับรถ และความเร็วของรถ 5.หลีกเลี่ยงการเดินทางในเวลาการกลางคืน

ด้านผู้ประกอบการ 1.ใช้รถโดยสารชั้นเดียวในการให้บริการในกรณีวิ่งบนทางเสี่ยง หากระยะทางขับรถเกินกว่า 400 กิโลเมตรหรือขับต่อเนื่องเกิน 4 ชั่วโมงต้องมีพนักงานขับรถ 2 คน 2.ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพอยู่เสมอ รวมถึงในรถมีอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆครบ ทั้งเก้าอี้แข็งแข็ง เข็มขัดนิรภัย ค้อนทุบกระจก ถังดับเพลิง

ด้านหน่วยงานกำกับดูแล 1. ออกระเบียบให้รถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทางทุกคัน ทำประกันภาคสมัครใจ เพื่อเยียวยาความเสียหายเบื้องต้นในกรณีเกิดอุบัติเหตุ 2.ให้จัดตั้งกองทุนคุ้มครองสิทธิผู้ใช้รถโดยสารสาธารณะ เพื่อให้การชดเชยแก่ผู้ประสบภัยในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่สามารถชดเชยได้” นายปฏิวัติกล่าว
600310 consumerkknews2และในวันเดียวกันเวลา 14.00 น.เข้ายื่นข้อเสนอแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุ ต่อนายสายัณห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษาเขต 25

พิมพ์ อีเมล

Banner Safethaibus
Creditcard
Indy
Inside
Union
จดหมายบอกเลิกสัญญา
Seacc
Banner Ci