ทำไมถึงไม่ควรขึ้นค่า Ft


กกพ. ควรทวงหนี้จาก ปตท. ให้ได้ก่อน ไม่ใช่ให้ประชาชนจ่ายค่า Ft ก่อน

พิมพ์ อีเมล

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Chaladsue Banner
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา