Black Ribbon

banner page60

ข่าว/บทความรถโดยสาร

รถตู้โดยสารฯ วางของขวางทางออกฉุกเฉินปรับ 500

581109 newscar2

ความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขการจัดวางที่นั่งผู้โดยสารในรถตู้โดยสารสาธารณะทุกประเภทให้ไม่เกิน 13 ที่นั่งนั้นล่าสุดนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

ซึ่งในส่วนของรถตู้ต่างจังหวัด ได้ดำเนินการปรับเบาะที่นั่งใหม่ตั้งแต่ก่อนเทศกาลสงกรานต์แล้วประมาณร้อยละ 90 จนถึงขณะนี้ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 96 ส่วนรถตู้ที่วิ่งในกรุงเทพฯ ในช่วงสงกรานต์มีการดำเนินการไปประมาณร้อยละ 40 ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 80 ซึ่งเวลานี้กรมการขนส่งทางบกได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามอยู่ตลอดเวลา

ส่วนกรณีที่มีผู้พบเห็นว่า ช่องว่างที่นำเบาะออกเพื่อใช้เป็นทางฉุกเฉิน แต่กลับเป็นที่วางสิ่งของนั้น หากพบเห็นในครั้งแรกจะมีการตักเตือน และชี้แจงว่าจุดประสงค์ที่ให้เว้นช่องว่างไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการที่จะออกจากรถได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ ซึ่งการวางของ หากวางกับพื้น ไม่กีดขวางช่องทาง และผู้โดยสารสามารถออกมาได้ ก็ไม่เป็นไร แต่หากวางแล้วกีดขวางจะถือว่ามีความผิด โดยหากครั้งแรกแนะนำแล้ว ยังพบว่ามีครั้งที่สองเกิดขึ้นอีก เจ้าของรถจะถูกปรับเบื้องต้น 500 บาท

หากประชาชนพบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง สามารถโทรศัพท์ร้องเรียนได้ที่หมายเลข 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

พิมพ์อีเมล

Banner Food
Banner Safethaibus
Creditcard
Indy
Inside
Union
จดหมายบอกเลิกสัญญา
Seacc
Banner Ci